plik docx

Opieka Paliatywna

Wszystko o opiece paliatywnej. Prace pisałam na zaliczenie

Opieka paliatywna Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do op...

plik doc

Nowoczesne metody leczenia odleżyn.

Odleżyna jest to uszkodzenie skóry i tkanek leżących głębiej, które powstało pod wpływem ucisku i/lub sił ścinających, zamykających lub niszczących naczynia włosowate. Siła nacisku zatrzymuje ciśnienie krwi w naczyniach mikrokrążenia skórnego, co doprowadza do powstrzymania obiegu krwi, dostarczania tlenu do tkanek, a w efekcie do obumierania komórek.
Temat: Nowoczesne metody leczenia odleżyn. Odleżyna jest to uszkodzenie skóry i tkanek leżących głębiej, które powstało pod wpływem ucis...

plik doc

Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego, stomia

Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego do samoopieki, po wyłonieniu stomii
Projekt programu edukacyjno-zdrowotnego przeznaczony dla pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego Temat: Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego do samoopieki, po wyłonieniu stomii. Data: 2.01.2012 i 12. 01. 2012 Godzina: 11.00 Miejsce Czas: 2x 90 min. Adresaci: Osoby chorujące na nowotwór jelita grubego przebywające...

plik docx

mukowiscydoza

Mukowiscydoza Jest to wieloukładowa choroba przekazywana dziedzicznie. Inaczej nazywana jest zwłóknieniem torbielowatym. Choroba ta jest najczęściej występującą chorobą genetyczną. Wg najnowszych badań z 2009r. co 25 osoba jest nosicielem, a wśró.

,,MUKOWISCYDOZA

plik doc

choroby układu krążenia


Choroby układu krążenia | Choroby układu krążenia       Jedną z najważniejszych chorób układu krążenia i jedną z najczęstszych chorób przewlekłych jest nadciśnienie tętnicze. Po 65. roku życia występuje u około 50% osób w polskiej populacji. Jest więc chorobą społeczną. Ostatnio zmieniły się kryteria rozpoznawania tego stanu - obecnie taką diagnozę można już postawić przy wartościach 140/90 mm Hg (słupa rtęci w ciśnieniomierzu) lub wyższych. Nadciśnienie jest bardzo po...

plik doc

Nowotwory jelita grubego

Nowotwory jelita grubego,objawy,epidemiologia,budowa i czynności jelita grubego
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ JELITA GRUBEGO W ŚWIETLE LITERATURY. 1. JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ JELITA GRUBEGO ? OKRES PRZEDOPERACYJNY. Na jakość życia chorych największy wpływ mają: stan somatyczny, samopoczucie psychiczne, zależności społeczne i sprawność fizyczna. Jakość życia chorych na nowotwory złośliwe jelita grubego jest wypadkową dolegliwości z...

plik pdf

Rehabilitacja

Ii rok.(obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej) Dzięki uprzejmości prowadzacego.
Obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej Jarosław Dybko OBRZĘK LIMFATYCZNY DEFINICJA Jak dotąd nie podano jednoznacznej definicji obrzęku limfatycznego, zgodnej z międzynarodowym konsensusem. Najprościej określić go można jako nadmierne gromadzenie się w przestrzeni międzykomórkowej płynu śródmiąższowego bogatobiałkowego. Utrudnienie odpływu chłonki doprowadza do: - powsta...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,