plik doc

Liczby zespolone

Liczby zespolone
WYKŁAD 1a. Liczby zespolone. Pojęcie liczby zespolonej. Def. 1. Liczbą zespoloną nazywamy parę uporządkowaną postaci: , gdzie oraz są dowolnymi liczbami rzeczywistymi . Liczbę zespoloną oznaczamy przez , natomiast zbiór wszystkich liczb zespolonych oznaczamy . Mamy zatem . UWAGA 1. Liczbę zespoloną przedstawiamy na płaszczyźnie w postaci punktu o współrzędnych lub w postaci wektora o początku w punkcie i końcu . W tej interpretacji zbiór liczb zespol...

plik doc

ADMINISTRACJA ZESPOLONA

ADMINISTRACJA ZESPOLONA I NIE ZESPOLONA
Pojęcie administracji zespolonej i nie zespolonej Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa oraz o administracji rządowej w województwie kształtują obecnie ustrój terenowej administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, administrację publiczną w województwie wykonują (art.1):   1)  organy administracji rządowej: a)    wojewoda sprawujący władzę administ...

plik doc

zespol stopy cukrzycowej

ulotka o stopie cukrzycowej do edukacji pacjenta z cukrzyca
Stopa cukrzycowa Zespół stopy cukrzycowej to jedno z najpoważniejszych powikłań, jakie mogą wystąpić u pacjenta cierpiącego na cukrzycę, pojawia się u 6 do 10% chorych. Komplikacje zaczynają się od kłopotów z poruszaniem się, mogą zakończyć amputacją. Niemal 50% przypadków amputacji nóg w naszym kraju spowodowanych jest cukrzycą. Jak przy każdym schorzeniu, aby uniknąć poważnych konsekwencji, należy umieć rozpoznać objawy i...

plik doc

Sieci komputerowe - projekt sieci

Projekt sieci komputerowej w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
Dyjur Witold 117440 Kisielowski Łukasz 117679 Projekt sieci komputerowej w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu Sieci komputerowe 2 – Projekt INF 2003/2004 Prowadzący: dr inż. Krzysztof Walkowiak Wstęp, podstawy opracowania projektu sieci komputerowej Zlecenie obejmuje instalację sieci komputerowej w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu znajdującej się przy ul. Tyrankiewiczów 2. Jest to bud...

plik docx

integracja niepełnosprawnych

Definicja INTEGRACJI Słowo "integracja" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza, jak podaje Słownik wyrazów obcych "zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części. Integracja może być ekonomiczna, polityczna, społeczna ...„

INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plik doc

zespoly bolowe

opis zespolow bolowych
ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA – RWA KULSZOWA   okres ostry : zaleca się pozycje przeciw bólowe- max rozluźnienie mm. Farmakologia i fizykoterapia.     Masażu nie wykonujemy!   Okres podostry: Początkowo stosujemy tylko postępowanie klasyczne. Ponieważ nie możemy ułożyć pacjenta na brzuchu nie da się wykonać postępowania segmentarnego.   1. masaż klasyczny wykonujemy w ułożeniu na boku zdrowym. Nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych i ułożone jedna na drug...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,