plik doc

Zespół Sudecka

Zespół Sudecka opis
Zespół Sudecka       Pourazowe rozrzedzenie kości, jest schorzeniem o nieznanej etiologii i dotyczy najczęściej kości stopy, stawu skokowego, okolic nadgarstka i ręki. Dochodzi do bolesnego obrzmienia tkanek przystawowych co powoduje znaczne ograniczenie ruchu w stawie. Ostry zapalny zanik kości może pojawić się po złamaniach kości, urazach stawów, odmrożeniach, oparzeniach, a także po uszkodzeniach nerwów, przy zbyt ściśle założonym opatrunku unierucham...

plik doc

Zespół Volkmanna

Zespół Volkmanna opis
Zespół Volkmanna (zespół Volkmana,przykurcz ischemiczny Volkmanna,contractura ischemica) Jest spowodowany postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny. Przykurcze mięśni i porażenia nerwów są objawami wtórnymi. Występuje jako powikłanie po:       złamaniu nadkłykciowym k.ramiennej zwłaszcza w typie wyprostowanym       złamaniach obu kości przedramienia       w zwichnięciu stawu ł...

plik doc

zespół Downa


PEDAGOGIKA SPECJALNA ? WYKŁAD TEMAT: ZESPÓŁ DOWNA W 1866r. JOHN LANGDON DOWN po raz pierwszy opisał zespół specyficznych zaburzeń, których podłoże ma charakter genetyczny i polega na anomalii chromosomowej. Istnieją trzy postacie Zespołu Downa: trisomia zwykła 21 pary chromosomów postać mozaikowata postać translokacyjna TRISOMIA ZWYKŁA 21 PARY CHROMOSOMÓW- jest to ta postać zespołu Downa z którą spotykamy najczęściej bowiem 90-95% przypadków. Mechanizmem jest dodatkowy...

plik pdf

zespoły neurologiczne

prezentacja w pdf z neurologii
Zespól wiotki: Zespo y neurologiczne Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Niedow ad, pora enia wiotkie Os abienie, zniesienie odruchów ci gnistych, okostnowych Zaniki mi niowe Obni enie napi cia mi niowego 3 Niedow ad, pora enie spastyczne Wygórowane odruchy ci gniste Rzepkotrz s, stopotrz s Wzmo enie napi cia mi niowego – typ scyzorykowy Zniesienie lub os abienie odruchów powierzchownyc...

plik docx

Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej

Krótka notatka charakteryzująca metodę organizowania działalności zespołowej.

Metody oddziaływań grupowych

Obok metod indywidualnych istnieją metody grupowe. Inaczej nazywane są one metodami oddziaływań grupowych. Polegają na aktywizowaniu dzieci i młodzieży w działalności zespołowej i samorządowej. Ich efekt zawdzięcza się odpowiednio zorganizowanej działalności uczniów i umożliwieniu organizacji zajęć.

plik doc

ZDM - zespół dziecka maltretowanego

pełne opracowanie ZDM
Zespół Dziecka Maltretowanego: W 1953 roku F.N.Silverman opisał zespół mnogich złamań patologicznych u niemowląt i nazwał go zespołem dzieci bitych (Zespół Silvermana). Był to początek klasyfikacji obrażeń fizycznych, zadanych dzieciom przez dorosłych. W Polsce ?zespół dziecka maltretowanego? praktycznie nie istnieje, ponieważ nie jest objęty medyczną klasyfikacją podstawową. Istnieje w dodatkowej klasyfikacji przyczyn urazu, mianowicie pod numerem E- 967 figuruje...

Ostatnie wyszukiwania