plik pdf

gwara zgałębiowska

rtfgh
UNIWERSYTET ŚLĄSKI KLAUDIA MIŚTA NR ALBUMU: 273120 PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA CZY ISTNIEJE GWARA ZAGŁĘBIOWSKA? PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM: DR HAB. IWONA LOEWE RYBNIK 2013 Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy Wydział/ Jednostka nie będąca Wydziałem Kierunek studiów Specjalność Tytuł pracy Słowa klucze (max. 5) Klaudia Miśta Dr hab. Iwona Loewe Instytut Języka Polskiego filologia polska nauczycielska Czy istnieje gwara zagłębiowska? Językoznawstwo, g...

plik doc

link do materiałów na Finanse publiczne

materiały dla grupy Finanse Publiczne z Funduszy celowych na piątek!!!
PRACA NA FINANSE PUBLICZNE FUNDUSZE CELOWE PODAJE LINK: http://www.igwp.org.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//Maria/Roz_V_5_Fundusze_celowe.pdf proponuję, aby każdy wybrał sobie jeden z funduszy i go przygotował. Ja rezerwuję Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Pozdrawiam

plik doc

Zdrowie publiczne

promocja zdrowia, wybrane podstawowe definicje i zakres i działania zdrowia publicznego wg WHP
ZDROWIE PUBLICZNE 2 oceny: - prezentacja multimedialna min 15 slajdów ( nazwa szkoła, kierunek tytuł pracy, własne imię i nazwisko) - praca kontrolna do 15 listopada 14.09.2013r. Literatura :       Promocja zdrowia, zdrowie publiczne – Karskiego       Publikacje profesora 28.09.2013r. Promocja zdrowia – edukowanie i mobilizowanie głównie ludzi zdrowyc...

plik docx

POZ ,SCIĄGA


PROMOCJA ZDROWIA

plik doc

KLESZCZE

praca na temat klaeszcy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Świciński Krzysztof studia pomostowe ścieżka C Las – jako źródło zagrożenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zdrowie Publiczne: Higiena Dr Bożena Ostrowska Powierzchnia leśna Polski zajmuje około 9 mln ha, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza lasami na powierzchni 7 mln ha. Liczba pracujących zawodo...

plik doc

KLESZCZE

kleszcze w lesie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Świciński Krzysztof studia pomostowe ścieżka C Las – jako źródło zagrożenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zdrowie Publiczne: Higiena Dr Bożena Ostrowska Powierzchnia leśna Polski zajmuje około 9 mln ha, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza lasami na powierzchni 7 mln ha. Liczba pracujących zawodowo leśn...

plik pdf

ergonomia

praca człowieka
Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa 1. Rytmy biologiczne człowieka Istnienie zegara biologicznego - decydującego o kolejności zdarzeń życiowych w ciągu doby, regulującego przebieg snu i aktywności życiowej w ciągu dnia - jest udowodnione; znane są liczne dowody doświadczalne i naukowe wyjaśniające jego lokalizację i mechanizm działania. Zegar biologiczny umożliwia dostosowanie procesów życiowych organizmu do cyklicznie...

plik doc

ściąga finanse publiczne

ściąga finanse publiczne
RODZAJE DOCHODÓW PUBLICZNYCH Konieczne jest rozróżnienie dwóch zasadniczych pojęć:       wpływy publiczne       dochody publiczne Wpływy publiczne – wszystkie środki pieniężne zasilające rachunki władz publicznych (rządowych i samorządowych). Wpływy publiczne są więc pojęciem szerszym niż dochody publiczne, gdyż obejmują również wszelkiego rodzaju wpływy o charakterze pożyczkowym. Do wpływów o charakterze pożyczkowym należy zalicz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,