plik doc

promocja zdrowia

wykłady z promocji zdrowia
Promocja Zdrowia Przegląd wybranych definicji zdrowia Historia pojęcia zdrowia jest przede wszystkim historią idei, która zawsze łączyła się z praktyką medyczną i socjokulturową rzeczywistością. Nauczyciele i politycy zwykle wykazywali zainteresowanie problematyką opieki zdrowotnej, co pozwala stwierdzić, że historia pojęcia zdrowia może być uważana za historię edukacji i polityki zdrowotnej oraz praktycznego życia. Od tego, w jaki sposób definiujemy zdrowie za...

plik doc

Promocja zdrowia wykład 2

promocja zdrowia
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 2 KIERUNKI DZIAŁAŃ W PROMOCJI ZDROWIA W karcie Ottawskiej wymienia się 5 współzależnych działań, które należy podejmować równocześnie, tworząc strategię promocji zdrowia. Są to:       określenie zdrowotnej polityki społecznej,       tworzenie środowisk wspierających zdrowie,       wzmocnienie działań społecznych,       rozwijanie umiejętności osobniczych,      ...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA
SOCJOLOGIA 1. Pojęcie i składniki kultury. Kultura to ogół utworów działań człowieka, materialnych i nie materialnych wartości. Przyjętych i zobiektywizowanych, przekazywanych następnym pokoleniom i innym zbiorowością. Składniki kultury: - wartości ? to każdy przedmiot materialny i niematerialny uznany w danej zbiorowości, do którego jednostka dąży. - normy ? akceptowane w zbiorowości reguły zachowania, określają jak dążyć do wartości...

plik doc

Przejawy promocji zdrowia w moim środowisku życia

Nie od dziś wiadomo, że zdrowy człowiek jest bardziej efektywny i, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W dzisiejszych czasach ludzie cierpią z powodu licznych chorób cywilizacyjnych, wynikających z tego, iż zapomnieliśmy jak ważna jest równowaga ustroju, spokój, zrównoważona dieta i ruch. Władze podejmują więc próby wdrożenia ogólnokrajowych i lokalnych akcji i kampanii społecznych promujących zdrowie. Są to interwencje nieprogramowe, wprowadzające cykliczne lub okazjonalne działania wynikające m.i...

plik doc

Przejawy promocji zdrowia w środowisku lokalnym

W dzisiejszych czasach ludzie cierpią z powodu licznych chorób cywilizacyjnych, wynikających z tego, iż zapomnieliśmy jak ważna jest równowaga ustroju, spokój, zrównoważona dieta i ruch. Władze podejmują więc próby wdrożenia ogólnokrajowych i lokalnych akcji i kampanii społecznych promujących zdrowie. Są to interwencje nieprogramowe, wprowadzające cykliczne lub okazjonalne działania wynikające m.in. z zaleceń instytucji i organizacji związanych z ochroną zdrowia; obchodów dni związanych ze zdrow...

plik doc

Zarządzanie w ochronie zdrowia

podstawowe informacje z przedmiotu zarzadzanie w ochronie zdrowia na kierunku zdrowie publiczne
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA W POLSCE: *minister zdrowia odpowiedzialny za ochronę zdrowia i opracowanie zasad organizacji opieki zdrowotnej (planowanie działań, reprezentuje sektor ochrony zdrowia) *organy administracji rządowej- na poziomie centralnym i wojewódzkim odpowiedzialne za kształt i realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia *NFZ odpowiada za zarządzanie...

plik doc

Systemy ochrony zdrowia w krajach wysokorozwiniętych

opis służby zdrowia Państw ue
„Systemy ochrony zdrowia w krajach wysokorozwiniętych.” Podstawowa opieka zdrowotna jest fundamentem całego systemu zdrowotnego. Na bazie dobrze zorganizowanej i sprawnej podstawowej opieki zdrowotnej powinny być rozwijane dalsze działania-w zakresie opieki specjalistycznej, tak ambulatoryjnej jak i stacjonarnej, na poziomie obwodu, województwa czy regionu. Państwa ze względu na pozycję podstawowej opieki zdrowotnej i relację z opieką specjalistyczną można po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,