plik doc

Proces pielęgnowania - ból

proces pielęgnowania
Aktualny problemPlan opiekirealizacjaOcena działańLęk związany z hospitalizacjąBól związany z jednostką chorobyZaburzenia w gospodarce wodno ? elektrolitowejKonieczność ścisłej dietySuchość w jamie ustnej i ryzyko stanu zapalnego błon śluzowych jamy ustnej z powodu wyłączenia odżywiania droga doustną.Deficyt samoopiekiZapewnienie stałego dostępu do żyły- wyjaśnienie wątpliwości- umożliwienie kontaktu z lekarzem- umożliwienie kontaktu z rodzinom- informowanie o wykonywan...

plik doc

zasady ksztalcenia

Zasady kształcenia, tradycyjnie zwane zasadami nauczania, to najbardziej kontrowersyjna dziedzina dydaktyki. Pojawiają się w jej obrębie stanowiska krańcowo różne, często ze sobą sprzeczne, a niekiedy wręcz różny przedmiot mające na względzie. Ta swoboda w rozumieniu zasad i w tworzeniu systemów zasad nauczania wynika w dużej mierze z braku zgodności co do rozumienia terminu "zasada".
ZASADY KSZTAŁCENIA Zasady kształcenia, tradycyjnie zwane zasadami nauczania, to najbardziej kontrowersyjna...

plik doc

Impresjonizm

Referat nt. impresjonizmu z przykładami obrazów
1.2. Impresjonizm 1.2.1. Pojęcie impresjonizmu Impresjonizm ? kierunek w sztuce, który rozwinął się we Francji, ogarniając z czasem inne kraje, w drugiej połowie XIX w. i trwał przez pierwszą ćwierć XX w. kierunek ten wypracował ?system malowania polegający na odtwarzaniu w sposób czysty i bezpośredni doznanego materialnie wrażenia?. Impresjonista przedstawiał rzeczy według własnych wrażeń, bez troski o powszechnie przyjęte zasady. P...

plik odt

Etyka i Deontologia specjalizacja

Materiały ze specjalizacji
Zasady moralne:  spełniają rolę regulatorów postępowania człowieka  są przewodnikami myślenia człowieka  motywują człowieka  mają istotne znaczenie w podejmowaniu sądów i decyzji  mają istotne znaczenie w określaniu powinności i obowiązków moralnych człowieka 1 Zasady etyczne według I.Wrońskiej  to pewne wewnętrzne utrwalone sugestie, które mogą służyć człowiekowi w kierowaniu swym postępowaniem są swego rodzaju drogowskazami, które pomagają...

plik docx

właściwość organu administracji publicznej

Właściwość organu administracji publicznej to zdolność prawna organu administracji do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. Właściwość rzeczowa polega na powierzeniu danemu organowi załatwiania pewnego typu spraw administracyjnych. Właściwość rzeczową organu adm. publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania, czyli ustaw z zakresu prawa materialnego oraz przepisów powołujących organy. Właściwość miejscowa określa podział s...

plik doc

Platon- alegoria jaskini

Krótka praca dotycząca jaskini Platona
? TO CO NAPRAWDĘ ISTNIEJE, NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE TO, CO JEST POZA TYM? Platon Platońskie poglądy metafizyczne, przedstawione w alegori jaskini, były chyba jednymi z najbardziej wpływowych na rozwój nauki i kultury europejskiej. Platon, jeden z największych filozofów okresu klasycznego, w siódmej księdze ?Państwa? poruszy...

plik doc

Platon- alegoria jaskini

Krótka praca dotycząca jaskini Platona
? TO CO NAPRAWDĘ ISTNIEJE, NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE TO, CO JEST POZA TYM? Platon Platońskie poglądy metafizyczne, przedstawione w alegori jaskini, były chyba jednymi z najbardziej wpływowych na rozwój nauki i kultury europejskiej. Platon, jeden z największych filozofów okresu klasycznego, w siódmej księdze ?Państwa? poruszy...

plik docx

Formy państwa

Formy państwa

Formy państwa-całokształt działalności powołanej do funkcjonowania państwa

Funkcja zewnętrzna, wewnętrzna, funkcja gospodarczo-organizacyjna,

kulturalno-wychowawcza, socjalna.

Pojęcie aparatu państwowego - każda większa organizacja ma swój aparat,

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,