plik doc

Plan miesięczny w przedszkolu

pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu z dziećmi 3 – letnimi na miesiąc 01.09.2011 czwartek Dziecko: • - nabiera zaufania do nauczycielki; • - zapoznaje się z salą • - bawi się samodzielnie i z nauczycielką • w kącikach zainteresowań;
PLAN MIESIĘCZNY pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu z dziećmi 3 – letnimi na miesiąc WRZESIEŃ       Zadania wychowawczo – dydaktyczne.       Integracja dzieci i grupy.       Zapoznan...

plik doc

miesięczny plan pracy dydaktycznej

plan pracy dydaktycznej
Miesięczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu z dziećmi 3-letnimi miesiąc czerwiec       Dostrzeganie i opisywanie różnic i podobieństw między przedmiotami.       Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia i umiejętność skupienia uwagi na rzeczach. Temat dnia Dzienne sytuacje edukacyjne, przewidziane efekty dydaktyczno-wychowawcze Cele Obszary edukacji JA I MÓJ ŚWIAT 04.06.2007 „Co to jest...

plik doc

Herbart, Dewey i Korczak

Systemy wychowania wg.: Johann Herbart, Jon Dewey i Janusz Korczak
System wychowania tradycyjnego Johanna Herbarta Nazywa się go ojcem naukowej pedagogiki. Uważany jest za głównego przedstawiciela tradycyjnego systemu pedagogicznego. Jako pierwszy skonstruował naukowy system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii. Etyka miała wyznaczać cele wychowania zaś psychologia drogi i środki wiodące do tego celu. Najwyższym celem wychowania miało być ukształtowanie silnych moralnie charakterów,...

plik odt

Gimnastyka mózgu

Gimnastyka mózgu
„Gimnastyka mózgu” P. Dennisona Na początku lat 90 XXw. Paul Dennison, dr nauk w dziedzinie edukacji, opracował nowatorską metodę wykorzystującą ćwiczenia ruchowe do nauki. Opierając się na badaniach z dziedziny psychologii i pedagogiki, prowadzonych przez m. in.: dr S.T. Ortona, dr C.H. Domana, K.Kepharta, J. Ayersa, A. Gesella, J.Piageta czy C.Rodgersa, stworzył Kinezjologię Edukacyjną. W latach 1976-1980 opracował metodę terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na...

plik doc

Techniki plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Opis technik plastycznych dla dzieci
Techniki plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Niektóre z technik są stosowane i powszechnie znane, niektóre będą może nowością i ukażą inny sposób pracy twórczej. WYD...

plik doc

Forma wychowania poprzez wycieczki szkolne

Poznaj swój kraj, gdy go poznasz, pokochasz go całym sercem, pracować dla niego będziesz z całym oddaniem i poświęceniem. ( A. Janowski) Na działalność krajoznawczo – tury
                  Poznaj swój kraj,gdy go poznasz,                          ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,