plik doc

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Opis cewnikowania pęcherza moczowego
Wstęp Zaburzenia dolnych dróg moczowych u wielu osób mogą prowadzić do zatrzymania moczu w pęcherzu lub niecałkowitego opróżniania pęcherza. Są to problemy, które dość często powodują poważne konsekwencje dla zdrowia, tzn. długotrwały zastój moczu w pęcherzu, infekcje dróg moczowych, wzrost ciśnienia w pęcherzu i cofanie moczu do nerek, kamicę dróg moczowych. W celu uniknięcia tych powikłań, należy opróżniać pęcherz poprzez cewnikowanie. Istnieją róż...

plik doc

test z chirurgii

przykladowe pytania testowe z odpowiedziami z pielegniarstwa chirurgicznego, sesja
Test z cgirurgii       Rana to:       Wynik działania energii urazu, powodujący uszkodzenie tkanek,       Uszkodzenie sięgające poza skórę właściwą       Ubytek tylko warstwowy rogowaciejącej naskórka       Uszkodzenie skóry bez tkanki podskórnej       Doraźnego odbraczenia odmy sposobem „igłowym” wykonasz:...

plik doc

odleżyna


ODLEŻYNA ? PIELĘGNOWANIE , PROFILAKTYKA . LECZENIE Odleżyna ? jest to uszkodzenie skóry i tkanek leżących głębiej, które powstało pod wpływem ucisku i/lub sił ścinających zamykających lub niszczących naczynia włosowate. Powstaje głównie jako efekt dwóch procesów: zamknięcie światła naczyń krwionośnych przez ciśnienie działające z zewnątrz śródbłonkowe uszkodzenia w mikrokrążeniu spowodowane siłami ścinającymi Do czynników wewnętrznych , które przyczyniają się powstaniu...

plik doc

Dobór materiału na koła zębate

Projekt doboru materiału na koła zębate
Daniel Drozdowski MiBm., sem. 2 Grupa 1 Dobór materiału na koła zębate Wymagania stawiane przed materiałami używanymi na koła zębate dotyczą skomplikowanych warunków pracy, które dotyczą przede wszystkim zagadnień: Wytrzymałościowych (takich jak wytrzymałość zmęczeniowa) Trwałościowych (twardość powierzchni, możliwość stosowania obróbki cieplnej i cieplno ? chemicznej). Technologicznych ? związanych...

plik odt

badania makroskopowe

badania makroskopowe sprawozdanie
MiBM zaoczne Materiałoznawstwo Nazwisko: Imię: Rok: Grupa: Temat Data: Badania makroskopowe w metaloznawstwie polegają na obserwacji okiem nieuzbrojonym (lub przy niewielkim powiększeniu) naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych (wyszlifowanych i wytrawionych odpowiednimi odczynnikami) zgładów części maszyn, odlewów, gotowych wyrobów lub półfabrykatów w celu oceny jakości i wykryciu wad takich jak: ·         pęknięcia, ·         za...

plik odt

profilaktyka odleżyn

Metody zapobiegania odleżynom- edukacja pacjenta i rodziny
METODY ZAPOBIEGANIA ODLEŻYNOM EDUKACJA PACJENTA I RODZINY Profilaktyka przeciwodleżynowa polega na zastosowaniu właściwych środków i metod niedopuszczenia do pojawienia się odleżyn. Wcześniejsze objawy, które może zaobserwować sam pacjent lub rodzina, to:  1. Zaczerwienienie skóry nie znikające po usunięciu ucisku,  2. Pęcherze naskórka, 3.Otarcie n...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,