plik odt

Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji

Referat na temat wyżej wymienionych aspektów.
Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji.       Te trzy zagadnienia z działu bioetyki przez wiele lat stanowiły i stanowią temat zażartych dyskusji. Są tak problematyczne, gdyż zależą od etycznego punktu widzenia, a każdy człowiek ma własną etykę i zasady moralne. Transplantacja narządów z medycznego punktu widzenia to „ pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów od zdrowego dawcy do cho...

plik doc

Socjologia - Kubów

materiały opracowane
SOCJOLOGIA 1. PRZYRODNICZE PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego nazywane są też biologicznymi. Wywierają wpływ na życie człowieka. Człowiek to istota społeczna, ale podlega prawom przyrodniczym takim jak: walka o przetrwanie, opieka nad potomstwem, hierarchia i dominacja osobników, porozumiewanie się, zorganizowana współpraca. Czynniki przyrodnicze: 1/ biologiczne – procesy fizjologiczne 2/ geograficzne – środowisko 3/ demografic...

plik doc

antropologia kulturowa

materiały z wykładów
TEMAT 3. CZAS W KULTURZE       Czas świąteczny i struktura świąt       Wzorzec, a czas historyczny       Reaktualizowanie mitów       Ponadczasowy charakter mitu       Mit, a literatura CZAS W KULTURZE. CZAS ŚWIĘTY I MITY.       Ad 1. Czas świąteczny i struktura świąt       CZAS POCZĄTKÓW określonej rzeczywistości jest ustanowiony przez pierwsze jej wy...

plik doc

Skala wartości Schelerowskich

Streszczenie podręcznika Skala Wartości Schelerowskich autorstwa Piotra Brzozowskiego.
SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH – SWS       Autorstwa Piotra Brzozowskiego Inspiracja       teoria obiektywnej hierarchii wartości       teoria modalności (jakości) wartości Maxa Schellera       modyfikacje teorii Schellera dokonanej przez Tischnera. SWS umożliwia       porównanie realnie istniejących subiektywnych hier...

plik pdf

xxxx choroby przewlekłe

proces pielegnowania
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ w LEGNICY ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS Nr 2/2008 Seria: Prace dyplomowe (2) PRACA ZBIOROWA Jakość życia ludzi chorych i przewlekle chorych a działania pielęgniarki LEGNICA 2008 1 Zespół redakcyjny serii: Dr Jolanta Bielawska Mgr Małgorzata Modl Mgr Danuta Wałęga-Szych Doc. dr Adam Klar Doc. dr Ryszard Pękała Mgr Aleksander Pękała Redaktor tomu: Mgr Danuta Wałęga-Szych 2 SPIS TREŚCI Słowo wstępne......................

plik doc

Dzieje prawdy

wypracowanie
?Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich. Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję nośnika ponadczasowych prawd i uniwersalnych wskazówek. Wielkimi dziełami określamy więc utwory, które ? oprócz walorów estetycznych ? zawierają naukę moralną. Dla mnie wzo...

plik doc

upadki w wieku podeszłym

wieloprzyczynowy problem zdrowotny
Praca samokształceniowa Upadki osób w wieku podeszłym – przyczyny i profilaktyka Upadki osób starszych to wieloprzyczynowy problem zdrowotny zaliczany do tzw. wielkich zespołów geriatrycznych . Badania prowadzone u osób starszych wskazują że ponad 30%osób powyżej 65 roku życia upada co najmniej raz w roku. Upadki przyczyniają się do ograniczenia samodzielności , obniżenia jakości życia oraz pogłębienia zależności od opiekunów w codziennym funkc...

plik doc

preromantyzm / sentymentalizm

Jak w tytule.
Rozwój idei oświecenia poprzedziło powstanie wielkich systemów filozoficznych, po nich dopiero nastąpił rozwój poezji, w dużej mierze stojącej na usługach filozofii. Z romantyzmem było na odwrót. Został on zapoczątkowany głównie przez poetów upominających się o prawa dla uczucia, intuicji i oryginalności. Za nimi dopiero nastąpiły próby filozoficznego ujęcia nowego kierunku. Istotne było przekonanie, że nie filozofia, ale sztuka jest najwyższym wytworem ludzkim, poeta więc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,