plik doc

zarządzanie strategiczne

zarządzanie strategiczne STRATEGIA I MODELE STRATEGICZNE, ALIANSE STRATEGICZNE
(UWAGA !!! ? Wykłady z zeszłego roku) 23.02.99. STRATEGIA I MODELE STRATEGICZNE Strategia ? sztuka prowadzenia wojen, sztuka prowadzenia i wygrywania kampanii. Nie ma jednego pojęcia strategii; pojęcia uformowane na różnych etapach rozwoju nauki i strategii podkreślały osiągnięcia danego etapu. Na ba...

plik odt

zarządzanie w pielęgniarstwie

zarządzanie w pielęgniarstwie
STRATEGIA – plan działania Wyraża cele długoterminowe organizacji, odpowiadając generalnym kierunkom ziałania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. STRATEGIA – odp. Na pytania       jak osiągnąć a następnie utrzymać przewagę konkurencyjną nad rywalami?       W jaki sposób reagować na zmiany zachowania w otoczeniu?       W jaki sposób reagować na zagrożenia...

plik doc

zarządzanie procesami praca

zarządzanie procesami - nowoczesne koncepcje zarządzania,praca oceniona na bdb
Wstęp Słowa kluczowe …………………………………………………………………………….. 1. Orientacja procesowa……………………………………………………………… 2. Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami 2.1. TQM 2.2. Kaizen 2.3. Lean Management 2.4. SixSigma 2.5. Reengineering 2.6. Benchmarking 2.7. Outsourcing 2.8.Organizacja ucząca się 2.9.Organizacja inteligentna 3. Czynniki i cechy wskazujące na użyteczność koncepcji w zarządzaniu procesa...

plik docx

Zarządzanie środowiskiem i ekologią

Ściąga z zaliczenia Zarządzanie środowiskiem i ekologią

Zarządzanie-  jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjonalny), lub celowe dysponowanie zasobami.

plik doc

zarządzanie w pielęgniarstwie

Zarządzanie w pielęgniarstwie
Zarządzanie w pielęgniarstwie I wykład ORGANIZACJA –grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Każda organizacja musi być: -skuteczna -ekonomiczna -korzystna- łączne wartości zamierzonych i nie zamierzonych skutków działania przewyższa wartość poniesionych kosztów Podsystemy organizacji -cele -struktura formalna -ludzie -technika Cykl życia organizacji -I faza- INICJACJA -II faza-...

plik pdf

strategiczne zarzadzanie marketingowe

Strategiczne zarządzanie marketingowe
Tematyka zajęć Strategiczne zarządzanie marketingowe WSISiZ rok akad. 2009/10 Dr Jan Pindakiewicz 1. Marketing w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Strategiczne decyzje marketingowe – wybór rynku docelowego i pozycjonowania produktów na rynku. 3. Analizy nabywców jako podstawa strategicznego zarządzania marketingowego. 4. Konstruowanie strategii marketingowej 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie zarządzania 6. Strategiczne decyzje...

plik doc

Zarządzanie kryzysowe opracowanie ćwiczeń


Zarządzanie kryzysowe Pojęcie zarządzania kryzysowego Jest to element zarządzania państwem, polega na działaniu, planowaniu zdarzeń mających na celu przeciwdziałaniu zagrożeniom. Polega na zapobieganiu, planowaniu i działaniu w sytuacjach kryzysowych. Działania w sytuacjach kryzysowych       Zapobieganie – elementy niedopuszczenia do zdarzenia kryzysowego       Przygotowanie – organizowanie i przygotowywanie procedur edukowania społeczeństwa.   &...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,