plik doc

historia sztuki okres katakumbowy, bazylikowy, bizancjum, gotyk


Sztuka gotyku Cechy -materiałem budowlanym była cegła Sztuka gotyku Cechy-wykorzystanie do budowy cegły czerwonej (czasami stosowano kamień ciosany-budowane były kościoły zamki obronne, ratusze, kamienice, szpitale, hale targowe-strzeliste budowle, przeważają linie pionowe, wertykalizm. We Francji gotyk wertykalny, w Anglii gotyk horyzontalny, niskie budowle, jedynie wieża była elementem wertykalizmu. -wznoszenie wież -wykorzystanie sklepienia krzyżowo ?żebrowego -wykończenie drz...

plik doc

Nurt plebejski - Wojna chłopska (1524-26)

Wojna chłopska (1524-26)
NURT PLEBEJSKI- Wojna chłopska (1524-26)- bezpośrednim powodem wojny było zwiększenie ciężarów dworskich. Chłopi domagali się zniesienia przywilejów feudalnych i wprowadzenia wspólnej własności pastwisk i lasów. Powstanie chłopów znalazło swojego ideologa w osobie Tomasza Munzera. Uważał on, że najważniejszą rzeczą jest natchnienie zesłane przez Ducha Świętego. Jedyną formą kultu wg niego miało być czytanie Pisma Świętego i śpiewanie psalmów. Nie uznawał także chrzt...

plik docx

rozwój budownictwa zamkowego w Polsce

referat na temat budownictwa zamkowego w polsce

Ruiny zamków, które są nieodłączną częścią krajobrazu Polski, od dawna przyciągały wzrok ludzi wędrujących obok nich. Niezależnie od tego, czy wznosiły się na wyniosłych i niedostępnych wzgórzach, czy też rysowały się na nizinach, oddziaływały na ludzką wyobraźnię.

plik docx

bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna pisana wg wskazówek Molickiej.

NOCNY  KRÓLEWICZ

Nie tak dawno temu we wspaniałym zamku mieszkali król, królowa i mały królewicz Filip. Pewnego dnia król, pełniąc swoje obowiązki, musiał wyjechać w długą i daleką podróż. Od tego czasu królowa razem ze swoim synem Filipem zamieszkała w zamku sama. Królowa Anna to wsp...

plik docx

bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna pisana wg wskazówek Molickiej. Dostałam za nią 8/10 punktów.

NOCNY  KRÓLEWICZ

Nie tak dawno temu we wspaniałym zamku mieszkali król, królowa i mały królewicz Filip. Pewnego dnia król, pełniąc swoje obowiązki, musiał wyjechać w długą i daleką podróż. Od tego czasu królowa razem ze swoim synem Filipem zamieszkała w z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,