plik docx

ZAKAŻENIA WEWNĄTRZSZPITALNE

1. Zakażenia szpitalne- definicja. 2. Najczęstsze postacie kliniczne zakażeń szpitalnych według CDC. a) Zakażenia miejsca operowanego. b) Zakażenie miejsca nacięcia chirurgicznego. c) Zakażenie narządu lub jamy ciała. d) Zakażenie skóry i tkanek miękkich. e) Zakażenia układu moczowego. f) Zapalenie płuc. g) Zakażenia krwi. h) Zakażenia związane z obecnością cewników nacz...

plik docx

Zakażenia szpitalne

praca na temat czynników egzogenny i endogennych

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych                                                                      w Pińczowie

Zakażenia Szpitalne

Temat: „Zakażenia egzogenne HCV, HBV, HIV, co robić,  jak temu z...

plik doc

zakażenia

zakażenia szpitalne
Elżbieta Narolska-Wierczewska Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego WSSE w Bydgoszczy Zakażenia szpitalne – problem medyczny, prawny, ekonomiczny i etyczny Zakażenia szpitalne są tematem żywo interesującym liczne środowiska medyczne i niemedyczne. Zrozumienie problematyki łączącej się z tym zagadnieniem wymaga wiedzy z zakresu epidemiologii, chorób zakaźnych, mikrobiologii, finansów i administracji. Kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana przez współczesne szpital...

plik rtf

zakażenia szpitalne


ZAKAŻENIA SZPITALNE ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE Zakażenie szpitalne to rozpoznanie kliniczne i potwierdzone laboratoryjnie zakażenie które powstaje w czasie hospitalizacji i ujawnia się podczas pobytu lub po wypisaniu chorego do domu. Zakażenia ujawniające się po za kończeniu hospitalizacji są zakażeniami szpitalnymi tylko wtedy, gdy czas pojawienia się objawów klinicznych infekcji jest krótszy niż okres inkubacji...

plik doc

zakażenia szpitalne


Zakażenia szpitalne       Zakażenia szpitalne z jednej strony są jednym z podstawowych wykładników jakości opieki medycznej, a z drugiej grupą powikłań o poważnych skutkach dla zdrowia i życia pacjentów. Określane są mianem współczesnych chorób zakaźnych o zasięgu ogólnoświatowym nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Aktualnie traktowane jako problem globalny, stanowią jedno z największych zagrożeń dla hospitalizowanego człowieka i nierozerwalnie wiążą się z funkcjono...

plik docx

Clostridium difficile

zakażenia szpitalne bakterią clostridium difficile

Wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia szpitalne ciągle pojawiają się nowe, których wcześniej nie zaliczano do tej grupy. Jednym z nich jest bakteria Clostridium difficile, uznawana w ostatnich latach za jedną z najczęstszych na świecie przyczyn infekcji szpitalnych. Bakteria Clostridium difficile jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie, bytuje w glebie oraz przewodzie pokarmowym człowieka i zw...

plik pdf

profilaktyka zakażeń szpitalnych

Zakażenia szpitalne występują od czasów pierwszych zorganizowanych szpitali. Budownictwo szpitalne musi uwzględniać normatywy higieniczne dla pomieszczeń oraz instalowanie nowoczesnych urządzeń higieniczno-technicznych (np. wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie). W wyposażeniu szpitalnym szczególnie ważne są urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji Zakażenia w środowisku szpitalnym powodowane są przez bakterie, wirusy i grzyby. Praktycznie niemal wszystkie bakterie mogą być przyczyną zakażenia,...

plik docx

zakazenia wewnatrz szpitalne

zakazenia szpitalne

     Przez zakażenia wewnątrzszpitalne rozumie się takie, które nastąpiło w szpitalu i ujawniło się w okresie pobytu w szpitalu lub po jego opuszczeniu i zostało spowodowane przez udokumentowany epidemiologicznie czynnik chorobotwórczy, pochodzący od innego c...

plik doc

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

praca zaliczeniowa
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ WEWNĄTRZSZPITALNYCH Wysoki poziom higieny w placówkach służby zdrowia jest podstawą zapobiegania zakażeniom szpitalnym i dlatego jest niezmiernie ważnym tematem , aczkolwiek nie w pełni docenianym. Pod koniec XIX wieku dzięki pracom dwóch wielkich uczonych ?Ludwika Pasteura i Roberta Kocha , doszło do odkrycia bakterii i określenia ich roli w powstawaniu chorób zakaźnych.. Od tego czasu nauka w tej dziedzinie zr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,