plik rtf

zakażenia szpitalne


ZAKAŻENIA SZPITALNE ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE Zakażenie szpitalne to rozpoznanie kliniczne i potwierdzone laboratoryjnie zakażenie które powstaje w czasie hospitalizacji i ujawnia się podczas pobytu lub po wypisaniu chorego do domu. Zakażenia ujawniające się po za kończeniu hospitalizacji są zakażeniami szpitalnymi tylko wtedy, gdy czas pojawienia się objawów klinicznych infekcji jest krótszy niż okres inkubacji...

plik docx

Zakażenia szpitalne

praca na temat czynników egzogenny i endogennych

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych                                                                      w Pińczowie

Zakażenia Szpitalne

Temat: „Zakażenia egzogenne HCV, HBV, HIV, co robić,  jak temu z...

plik docx

Zakażenia szpitalne

Zakazenia szpitalne - moze sie sprzydac

Na początku lat 90. został opublikowany raport WHO [4], w którym m.in. znalazło się stwierdzenie: właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i właśnie dlatego od początku istnienia Szpitala...

plik doc

zakażenia szpitalne


Zakażenia szpitalne       Zakażenia szpitalne z jednej strony są jednym z podstawowych wykładników jakości opieki medycznej, a z drugiej grupą powikłań o poważnych skutkach dla zdrowia i życia pacjentów. Określane są mianem współczesnych chorób zakaźnych o zasięgu ogólnoświatowym nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Aktualnie traktowane jako problem globalny, stanowią jedno z największych zagrożeń dla hospitalizowanego człowieka i nierozerwalnie wiążą się z funkcjono...

plik doc

zakazenia szpitalne

zakazenia szpitalne
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien uwzględniać względy ekonomiczne (porówn...

plik doc

Zakażenia szpitalne

Zakażenie miejsca chirurgicznego Miejsce chirurgiczne oznacza miejsce nacięcia i/lub narząd lub obszar (jama ciała) naruszony w trakcie zabiegu chirurgicznego. Zakażenie miejsca nacięcia chirurgicznego: Powierzchniowe Zakażenie pojawia się w miejscu nacięcia do 30 dni po zabiegu, obejmuje skórę, tkankę podskórną w okolicy nacięcia, a ponadto spełniony jest przynajmniej jeden z wymienionych warunków: ropny wyciek z miejsca nacięcia; pozytywny wynik badania mikrobiologicznego wydzieliny z...

Ostatnie wyszukiwania