plik odt

promocja zdrowia psychicznego

pzp
Promocja zdrowia- proces który umożliwia ludziom identyfikację problemów zdrowotnych i zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego przyczynami . jest działalnością na rzecz podnoszenia powszechnej jakości życia rozumianej jako zadowolenie z życia. Zadania promocji zdrowia -budowanie prozdrowotnej polityki państwa -tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu -wzmacnianie działań społeczeństwa na rzecz zdrowia -rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu -reorientacj...

plik doc

pediatria - patologie

patologia w wieku rozwojowym
8.05.2010r. PSW Biała Podlaska Pielęgniarstwo „ pomostowe” 2009/10 Grupa D Pielęgniarstwo pediatryczne ( ćwiczenia )   Problemy zdrowotne w okresie dorastania ( nałogi ) – zagrożenia dla zdrowia i konsekwencje. Okres dorastania określany bywa w literaturze psychologicznej, medycznej pedagogicznej jako wiek przejściowy między dzieciństwem a dorosłością, jest to...

plik doc

konspekt stres promocja zdrowia

konspekt z praktyk promocji zdrowia o strsie, zachowaniach asertywnych, zdrowiu psychicznym
ZDROWIE PSYCHICZNE. ASERTYWNOŚĆ. STRES.       Co to jest zdrowie? - zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne 2.Omówienie zagadnienia zdrowia psychicznego i higieny zdrowia psychicznego - wyjaśnienie czym jest zdrowie psychiczne, co jest jego przejawem - zaznaczenie związku osobowości i jej rozwoju ze zdrowiem psychicznym - wskazanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego - obja...

plik doc

socjologia wychowania

notatki z wykladow z socjologi wychowania
Socjologia wychowania(2 wykłady- 17.10.2010) ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE       Grupa dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu wytwarza odrębne środowisko społeczne , które nazywamy ŚRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM .       Grupa ujmuje styczność między kandydatem na członka ,a każdą osobą lub grupą, należąca do jego środowiska wychowawczego jako specyficzny stosunek społeczny obejmujący pewne obu...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji)
Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji) Problem jednostek nie podporządkowujących się normom społecznym, wyłamujących się spod wpływu opiekunów występował we wszystkich okresach historycznych i wszystkich kulturach. Niedostosowanie społeczne jest właściwe nie tylko dla naszych czasów. Świadc...

plik doc

Sen i zaburzenia snu.

Sen i zaburzenia snu, bezsenność.
Sen i zaburzenia snu. Sen jest tak samo ważny jak potrzeba zaspokojenia pragnienia czy głodu. Jest niezbędny dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Sen nie jest stanem bezczynności, lecz zjawiskiem czynnym w którym pewne struktury pnia mózgu aktywnie działają. Sen ułatwia przetrwanie, jest także wyrazem dostosowania się organizmu do wewnętrznych potrzeb. Podczas snu regenerują się narządy wewnętrzne, z tkanek usuwane są toksyny i zbędne produkty przemian...

plik docx

Socjologia - ludzie starsi

Leczenie i hospitalizacja osób starszych oparta na raporcie

1 październik Międzynarodowy dzień osób starszych.

 Do połowy poprzedniego wieku, uważano że wiek starczy to okres posiadający mniejszej walory niż okres młodzieńczy czy wieku osoby dorosłej ze względu na wyniszczenie zdrowotne czy u...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju       dr Arkadiusz Kaźmierczak       Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.       Liczba godzin: 15       Formy zajęć: wykłady       Środki dydaktyczne: rzutn...

plik docx

Psychiatria

psychiatria

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Ogłoszona w Dz.U. z 20 października 1994 r. nr 111, poz. 535, weszła w życie 21.01.1995 r.)

Podstawową przesłanką, na której opiera się Ustawa o Ochronie Zdrowia Psy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,