plik doc

historia maroko


Andrzej Dziubiński, Historia Maroka, redaktor wydawnictwa Ewa Raczkowiak, redaktor techniczny Ryszard Ulanecki, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1983 Wstęp: Książka ta stanowi opracowanie dziejów marokańskich, zawiera ona 459 stron z czego historii średniowiecznej dotyczą strony od 27 do 166. Praca autorstwa Andrzeja Dziubińskiego który jest także autorem opracowań Maroko w XVI wieku 1510 ? 1578, oraz Między mieczem, głodem i dżumą. Maroko w latach 1727 - 1830 kończy się n...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju       dr Arkadiusz Kaźmierczak       Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.       Liczba godzin: 15       Formy zajęć: wykłady       Środki dydaktyczne: rzutn...

plik odt

WspólczesnepProblemy globalizacjiStanisław Michalkiewicz
- Współczesne problemy globalizacji.
Wykład 1 - 2
Aspekty globalizacji. Kwestie historyczne-kształtowanie się procesów
globalizacyjnych.
Wykład 3 - 4
Geografia produktów strategicznych. Podmioty gospodarcze.
Wykład 5 - 6
Pieniądze i system monetarny. Rola banków centralnych
i państw w gospodarce.
Wykład 7 - 8
Polityczny aspekt globalizacji. Imper...

plik doc

choroby cywilizacyjne


Monika Kużaj mgr I rok Pedagogika Choroby cywilizacyjne Choroby cywilizacyjne to zestaw schorzeń, które właściwe są wyłącznie dla czasów, w jakich aktualnie żyjemy. Nie pojawiały się one w przeszłości, a jeśli nawet, to wyłącznie w s...

plik odt

procesy poznawcze - wykład

zagadnienia poruszane na wykładach

PROCESY POZNAWCZE- wykład
Treści programowe:
Wykład 1.
Temat: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego. Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej. Narodziny i rozwój dyscypliny. Kluczowe dylematy psychologii poznawczej. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem. Miejsce psychologii procesów poznawczych wśród innych dział...

plik odt

neurologia proces pielęgnowaniaDANE PACJENTA:
Imię i nazwisko: T.M.
Data urodzenia: 30.03.1931
Stan cywilny: wdowa
Aktywność zawodowa: emerytura
Data zbierania wywiadu: 10.03.2015
HISTORIA CHOROBY:
Rozpoznanie lekarskie:
wodogłowie normociśnieniowe, (zespół Hakima)
Przyjmowane leki:
25 mg Captopril (podawany w przypadku wzrostu wartości ciśnienia tętniczego)
50 mg Furaginum, 3x2 tabletki
Depakine 200, 2x1 tabletka
Nolicin 2x40...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,