plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

plik pdf

Polimery - wybrane zagadnienia

- wybrane zagadnienia

1) POLIMER, MONOMER, MER. Polimer jest to związek chemiczny zawierający dużą liczbę elementów budowy, zwanych merami. Jeżeli A jest merem, to cząsteczka polimeru lub makrocząsteczka jest reprezentowana przez połączenie wielu A (n razy wzięte), gdzie n jest stopniem polimeryzacji. Polimer obejmuje zbiór wielu makrocząsteczek. Stopień polimeryzacji to masa cząsteczkowa polimeru podzielona przez masę czą...

plik pdf

Zagadnienia dyplomowe - PWSZ Legnica [2006] - Informatyka

Opisane zagadnienia dyplomowe z Informatyki (E-business i techniki internetowe) - PWSZ Legnica [2006]
1. Wskaźniki w języku C: deklarowanie, inicjowanie, wykorzystanie, typy, arytmetyka Definicja wskaźników. Wskaźnik jest zmienną, która zawiera adres (wskazanie) początku dowolnego obszaru w pamięci komputera,(np. może być to adres obszaru danych lub adres kodu programu) Ogólna postać definicji wskaźnika: typ_danych* identyfikator wskaźnika; Najczęściej używane są wskaźniki zawierające adr...

plik doc

Zagadnienia z prawa konstytucyjnego

Opracowane zagadnienia z prawa konstytucyjnego
Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana może mieć charakter całkowity (formalny- nowa konstytucja, materialny zmiana zasad naczelnych konstytucji) lub częściowy (nie obejmuje zasad naczelnych...

plik doc

Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia

żrodło: wykłady, książki oraz internet - opracowany niemal komplet wymaganych zagadnień - wyszukanie i opracowanie własne
1. Pierwiastki stanowiące 98% masy żywych organizmów to: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, wapń. 2. Co ogranicza rozmiar komórek. Rozmiar komórek jest ograniczony przez stosunek powierzchni do objętości, co umożliwia szybki transport cząsteczek do Komorek i na zewnątrz. 3. Organizmy eukariotyczne i prokariotyczne – podobieństwa i różnice. Struktura Prokariotyczne...

Ostatnie wyszukiwania