plik doc

Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym

gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu matematyki
Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym Celem współczesnej szkoły jest umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju osobowości, przez co rozumiemy nie tylko kształcenie jego zdolności intelektualnych, lecz także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Cel ten osiąga się przez organizowanie wszechstronnej aktywności ucznia. Jest to bardzo ważne na etapie nauczania zintegrowanego, kiedy to zainteresowania i zdolności dz...

plik doc

scenariusz zdrowe odżywianie

Scenariusz zajęć
Projekt edukacyjny o zdrowym odżywianiu Opracowały: Joanna Kita nr albumu 3044 Małgorzata Wieliczko Uczestnicy programu: Dzieci w wieku 7-9 lat. Cel ogólny programu: - przekazanie podstawowych informacji na temat zdrowego odżywiania się. Cele szczegółowe: - wzbudzenie zainteresowania zdrowym odżywianiem, - przedstawienie zalet prawidłowego odżywiania, - udzielenie informacji na temat błędów w żywieniu człowieka, - nauka podejmowania właściwych decyzji związanyc...

plik doc

konspekt zajęć

konspekt zajęć
Konspekt zajęć Temat tygodniowego ośrodka pracy: Wielkanoc. Temat dziennego ośrodka pracy: Ozdoby wielkanocne. Data realizacji: 15.04.2011 Grupa: klasa III Szkoły Specjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Ilość uczniów: 10 Cele ogólne:       Zapoznanie ucznia z symboliką Wielkanocy       Przygotowanie wraz z uczniami ozdób świątecznych       Ćwiczenie sprawności manualnych podczas tworzenia ozdób...

plik doc

Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci

\"zdrowy styl odżywiania\" u dzieci
Projekt konspektu edukacyjno-zdrowotnego ,,Zdrowy styl odżywiania? Opracowały: Uczestnicy programu: Dzieci w wieku 7-9 lat. Cel ogólny programu: - przekazanie podstawowych informacji na temat zdrowego odżywiania się. Cele szczegółowe: - wzbudzenie zainteresowania zdrowym odżywianiem, - przedstawienie zalet prawidłowego odżywiania, - udzielenie informacji na temat błędów w żywieniu człowieka, - nauka podejmowania właściwych decyzji zwi...

plik doc

scenariusz zajęć

przykładowy scenariusz zajęć dla klasy 1 szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej. BLOK TEMATYCZNY: Urządzamy wędrówkę po Polsce. TEMAT DNIA: Zwiedzamy Kraków. CELE OGÓLNE:       Doskonalenie umiejętności korzystania z mapy Polski;       Kształtowanie sprawności samodzielnego układania zdań;       Doskonalenie umiejętności głośnego czytania;       Wdrażanie do samodzielnego mnożenia w zakres...

plik pdf

Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji

Konspekt lekcji
Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. Lekcja historii w klasie 6 szkoły podstawowej. Cele operacyjne Po skończonych zajęciach uczeń potrafi: - wymienić przyczyny, które zadecydowały o wybuchu wojny, - wymienić i pokazać na mapie główne państwa Ententy i Centralne, - opowiedzieć jakimi środkami i metodami toczono walki, - wyjaśnić na podstawie mapy z podręcznika, na czym polegała niekorzystna sytuacja państw centralnych podczas pierwszej wojny światowej, - w dowolnym...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,