plik doc

Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego


Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego ? karta praw dziecka w szpitalu Celem jest m.in. zapewnienie dziecku hospitalizowanemu najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej Zadania: działania pielęgnacyjne działania diagnostyczno-lecznicze działania edukacyjne Osiąga się to spełniając warunki: Hospitalizacja dziecka ma miejsce tylko w oddziałach pediatrycznych Szpital/oddział musi spełniać warunki niezbędne do leczenia i rozwoju dziecka Personel pielęgniarski we w...

plik doc

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią


ZADANIA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD DZIECKIEM Z HEMOFILIĄHemofilia (inaczej zwana "krwawiączką" czy też "chorobą królów") - genetyczne zaburzenie krzepnięcia krwi związane z brakiem lub niedoborem czynnika krzepnięcia.Dziedziczy się recesywnie w sposób sprzężony z płcią. Choroba występuje u męskich potomków, nosicielami choroby są kobiety.? częstość występowania 1:12 000 mieszkańców? ogółem 3000 ludzi w Polsce choruje na hemofilię? Hemofilia A występuje w Polsce siedmiokrotnie częściej niż h...

plik doc

rola i zadania pielęgniarki w POZ

wrzucam po raz drugi pracę na temat zadań pielegniarki w POZ
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Pielęgniarstwo jest pięknym lecz trudnym i bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Jest to jeden z nielicznych zawodów do którego trzeba mieć powołanie. Pielęgniarka musi się wykazać dużą cierpliwością, serdecznością, chęcią i gotowością służ...

plik doc

Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki

na samokształcenie z anestezjologii
Temat 3 : Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki Monitorowanie układu krążenia * Czynność elektryczna serca * Ciśnienie tętnicze krwi - nieinwazyjna metoda pomiaru - inwazyjna metoda pomiaru * Badanie tętna * Saturacja i oksymetria * Kapnometria * Badanie gazometryczne pO2 i pCO2 * Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Czynność elektryczna serca * Monitory nowej generacji, nie tylko sygnalizują zaburzenia rytmu serca, ale po an...

plik doc

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu.

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu.
Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu. Bardzo powszechnym problemem geriatrycznym zaliczanym do wielkich zespołów geriatrycznych jest inkontynencja - nietrzymanie moczu. Problem tan rośnie z wiekiem i np. wśród osób po 75 roku życia występuje aż u 39% badanych z czego 8% stanowią przypadki poważne. Znacznie częściej problem ten występuje na oddziałach szpitalnych i w instytucjach opieki długoterminowej...

Ostatnie wyszukiwania