plik docx

Bezpieczeństwo państwa, dr Grzegorz Kwaśniak, PWSZ Nysa

T1. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w I poł XXw. www.geopolityka.org.pl Geopolityka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego (rzeźba, pokrycie terenu oraz klimat) na zachowania polityczne narodu Geostrategia - dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego na zachowania polityczne narodów w procesie realizacji ich interesów narodowych przy użyciu siły NAJWAŻNIEJSZE KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE POLSKI OKRESU MIĘD...

plik doc

Introwersja i Ekstrawersja

Zwykle ludzi dzielimy na optymistów i pesymistów, na osoby towarzyskie i samotników. Wynika to z tego, że każdy z nas posiada typ postaw (ekstrawersja lub introwersja), wyrażający, w jakim kierunku podąża nasza energia psychiczna. Nasz sukces w domu, pracy czy szkole, zależy w pewnym stopniu od tego, czy będziemy umieli korzystać z energii związanej z naszym typem. Terminy ekstrawersja i introwersja wprowadził Carl Gustav Jung. Następnie zostały zmodyfikowane i uznane za jedne z podstawowych...

plik doc

Zróżnicowanie związane z płcią

Ewolucyjne interpretacje zachowań związanych z dobrem partnerów ,Czego mężczyźni i kobiety szukają swoich partnerów,Tożsamość płciowa ,Obojnactwo rzekomo żeńskie.Obojnactwo rzekomo męskie ,Jak należy wychowywać takie dziecko ?Zespół feminizujących jąder
Biologiczne podstawy zachowania ( wykład) Temat : Zróżnicowanie związane z płcią Ewolucyjne interpretacje zachowań związanych z dobrem partnerów:       Mężczyźni częściej niż kobiety szukają wielu partnerów seksualnych...

plik docx

diagnoza

inny przykład diagnozy w pracy socjalnej

Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania.

Imię i nazwisko: Agnieszka Janowska;

Data urodzenia: 5 maja 1993;

Wiek, szkoła: 7 lat, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu.

plik docx

Pracoholizm

Pracoholizm Termin pracoholizm(ang. workaholizm),czyli uzależnienie od pracy, po raz pierwszy został użyty przez psychologa Wayna Oatesa w 1968 roku, poprzez analogię do terminu alkoholizmu, opartego na wewnętrznym przymusie picia alkoholu. Uzależnienie te dotyka ludzi dorosłych, czyli odpowiedzialnych za efekty podejmowanych decyzji. Pracoholikiem można stać się w każdym wieku i w każdym zawodzie. Mówiąc najprościej pracoholizm to stan uzależnienia od swojej pracy, który ma charakter obsesyjno...

plik docx

konformizm

Psychologia - praca Konformizm i jego odmiany, zachowania jednostki w kontekście grupy społecznej

Konformizm  to zmiana zachowania lub opinii jednostki spowodowana rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem ze strony jakiejś osoby lub grupy (Aronson 1995). Można powiedzieć, że to interesowne dopasowywanie się do oczekiwań partn...

plik doc

indywidualna terapia nerwic

POCZĄTEK TERAPII Konflikt celów doraźnego działania Związek terapeutyczny Cechy i zachowania terapeuty: Powinien bezwarunkowo akceptować swojego pacjenta. Terapeuta powinien starać się głęboko wczuć się w emocjonalną treść przeżyć i wypowiedzi pacjenta.
INDYWIDUALNA TERAPIA NERWIC POCZĄTEK TERAPII Konflikt celów doraźnego działania Związek terapeutyczny Cechy i zachowania terapeuty: Powinien bezwarunkowo akceptować swojego pacjenta. Terapeuta powinien starać się głęboko wczuć...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,