plik doc

zachowania seksualne wśród młodzieży

Zachowania seksualne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej. Celem niniejszej pracy było ukazanie zachowań seksualnych młodzieży ponadgimnazjalnej i ich wpływ na system moralności seksualnej.
Zachowania seksualne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej Streszczenie Wstęp. Ludzie młodzi, wkraczający dopiero w dorosłe życie stają przed dylematem wyboru określonych zachowań seksualnych. Modele zachowań seksualnych są głównie kształtowane p...

plik doc

Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia

Psychologia społeczna 3 tematy 1. Zachowania prospołeczne 2. Agresja 3. Uprzedzenia
Psychologia społeczna temat: ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE czyli dlaczego ludzie pomagają innym osobom Zachowania prospołeczne - jest to każde działanie, które jest ukierunkowane na niesienie korzyści innej osobie Teorie wyjaśniające zachowania prospołeczne Teoria socjobiologiczna - Instynktownie: pokrewieństwo i norma wzajemności Dobór krewniaczy ? u człowieka bardziej pomagamy osobom, które...

plik doc

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne
prof. Czesław Sikorski To gówno dotyczy tylko zasobów ludzkich ale nie tylko zasobami ludzkimi się zajmuje. Główne tematy (części):       Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji       Dlaczego się różnią       Czym się różnią       Uwarunkowania wpływów otoczenia       Cechy struktury organizacyjnej       Wewnętrzne oddziaływania ludzi na siebie w systemie org...

plik doc

Zachowania przestępcze

Zachowania przestępcze... krótko, zwięźle i na temat...
Zachowania przestępcze 1. Etymologia przestępstwa Pojecie przestępstwa wywodzi się od określenia z prawa rzymskiego ? łac. crimen , które jest zbliżone znaczeniowo do łac. delicta ( delikt- przestępstwo, przewinienie) i powszechnie w języku prawniczym oznacza przestępstwo prawa publicznego, inaczej czyn zabroniony w prawie karnym. 2. Definicja przestępstwa Przestępstwo- jest to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbro...

plik doc

Zachowania suicydalne (Ringel)

zachowania suicydalne (Ringel), syndrom presuicydalny B. Hołyst (samobójstwo)
Etapy podejmwania decyzji o samobójstwie określane są mianem syndromu presuicydalnego (Ringel). Składa się on z trzech komponentów: Zawężenie ? to przekonanie o sytuacji bez wyjścia, braku możliwości uzyskania pomocy, poczucie izolacji, osamotnienia, świadomość wypełnia wyłącznie myśli o cierpieniu, ból psychiczny. Zawężenie dotyczy trzech obszarów: Zawężenie sytuacyjne ? zanika poczucie możliwości kształtowan...

plik doc

sciąga psychologia

Sciąga na tematy; pchychologia jako nauka biologiczna podstawy zachowania myślenie inteligencja
Psychol. Jako nauka Introspekcjonizm-Wundta kier. W psych empir kładła nacisk na bezpośrednie i subiektywne badanie świadomości-intrspekcja.olegał na wew. Obserw. Własnych stanów przeżyć psych przez dana jednostkę(samoobserwacja) Wiedza ta była uznana za pewną. Behawioryzm-Watson twierdził ze zjawiska psych, są swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie bad...

plik rtf

pielegniarstwo-zdrowie publiczne

zachowania zdrowotne
ZACHOWANIA ZDROWOTNE JAKO FILAR ZDROWIA PUBLICZNEGO. Zachowania Zdrowotne Są to wszelkie zachowania ( nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane wartości poprzez jednostki ludzkie i grupy społeczne) w dziedzinie zdrowia (...), to, jaki jest człowiek pod względem wyraża się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak podejmuje zdrowie,...

plik doc

Zachowania zdrowotne

Zachowania biopozytywne oraz bionegatywne.
ZACHOWANIA PROZDROWOTNE I ANTYZDROWOTNE ADOLESCENTÓW       WSTĘP       Zachowania zdrowotne mogą mieć pozytywny albo negatywny charakter, pierwsze służą zdrowiu, i przynoszą wymierne korzyści, a te drugie mogą prowadzić do choroby. To, jaki jest człowiek pod względem zdrowotnym wyraża się w jego zachowaniu. Mając powyższe zachowania na uwadze, wyróżnia się:       zachowania prozdrowotne (biopozytyw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,