plik doc

zaburzenia rytmu serca

zaburzenia rytmu serca
Arytmia to stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne albo wolniejsze lub też szybsze od normalnych albo, gdy dochodzi do powstawania pobudzenia w nieprawidłowym miejscu. Zaburzenia rytmu serca nazywane są również arytmiami, dysrytmiami lub niemiarowościami serca. Niektóre są zagrażającymi życiu stanami, mogącymi spowodować zatrzymanie akcji serca i nagłą śmierć. Inne powodują objawy, takie jak świadomość niewłaściwego bicia serca czy palpitacji, które m...

plik doc

Patologia układu endokrynnego – zaburzenia tarczycy

Patologia układu endokrynnego – zaburzenia tarczycy
Patologia układu endokrynnego – zaburzenia tarczycy Położona u podstawy szyi tarczyca, to niewielki gruczoł przypominający kształtem motyla, który produkuje i wydziela do krwi trzy hormony: tyroksynę (oznaczaną symbolem T4), trijodotyroninę (T3) oraz kalcytoninę. Zapewniają one prawidłowe działanie wszystkich tkanek i narządów. Jednym z ważnych pierwiastków, niezbędnym do syntezy hormonów tarczycy jest jod, dlatego jeg...

plik doc

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA
Przełom nadciśnieniowy Wartości ciśnienia tętniczego krwi u dzieci zależą od wieku, płci i wzrostu. U większości dzieci i młodzieży, w tym u wszystkich przed ukończeniem 10 r.ż. nadciśnienie ma charakter wtórny. Najczęstszą przyczynę stanowią choroby nerek (67-86%), które są również odpowiedzialne za większość przypadków przemijającego nadciśnienia tętniczego. Tab. Fizjologiczne wartości parametrów życiowych u dzieci (niepłaczących) Wiek (lata) Często...

plik docx

łacina z chirurgi

łacina z chirurgi

Thrombophlebitis - zakrzepowe zapalenie żył Embolia arteriae pulmonalis - zator tętnicy płucnej Transplantatio renis - przeszczep nerki Inwaginatio - wgłobienie jelit Struma nodosa toxica - wole nadczynne Glandula thyreoidea - tarczyca Thyreoditis, thyroiditis - zapalenie tarczycy Carcinoma mammae - rak gruczołu sutkowego Pneumothorax - odma opłucnowa Punktio thoracis - nakłucie klatki piersiowej Embolia - zator Dysphagia - zaburzen...

plik odt

Niedoczynność tarczycy

opis niedoczynności tarczycy
Niedoczynność tarczycy Niedoczynność tarczycy (hypothyreosis) - to choroba będąca następstwem niedoboru hormonu tarczycy. W niedoczynności tarczycy stężenie we krwi tyroksyny i trój-jodo-tyroniny jest obniżone. Niedobór hormonalny powoduje zaburzenia metaboliczne m. in. upośledzenie zdolnosci odbudowy zwiazków wysokoenergetycznych i użytkowania energii w nich zawartej oraz obniżenie zużycia tlenu.Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hype...

plik pdf

nadciśnienie tętnicze, interna

nadciśnienie tętnicze
20% Liczba dorosłych mieszkańców ≈ 29 mln. 21% 30% Liczba zagrożonych ≈ 8,7 mln. Liczba chorych ≈ 8,7 mln. 29% ciśnienie optymalne ciśnienie prawidłowe ciśnienie wysokie prawidłowe nadciśnienie Pacjenci z wykrytym i leczonym nadciśnieniem tętniczym (57%) ~ Pacjenci leczeni skutecznie (ciśnienie poniżej 140/90) 4,8 mln. ~ 1,0 mln 12% 45% 33% Pacjenci leczeni nieskutecznie 10% ~ 3,8 mln nie wykryte leczone nieskutecznie wykryte, nie leczone leczone skute...

plik pdf

niewydolność serca, interna

niewydolność serca
Przewlekła niewydolność serca (HF) Epidemiologia HF Średnia wieku 74 lata (Europa) 10 mln z HF + 10 mln z dysfunkcją LK (Europa) 0,5 mln z HF (Polska) 5 letnia śmiertelność z HF 45-50% Roczna śmiertelność w ciężkiej HF 50% Definicja Stan, w którym w wyniku nieprawidłowej pracy serca nie jest ono w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu krwi koniecznego do zachowania prawidłowego metabolizmu tkankowego Objawy (spoczynkowe, wysiłkowe) + obiektywne dowody dysfunkcj...

plik odt

Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia


Określenie. Niewydolność serca jest atanem, w którym uszkodzone serce nie może zapewnić tkankom i narządom odpowiedniego przepływu krwi, dostosowanego do zmieniającego się zapotrzebowania organizmu. Niewydolność krążenia jest stanem, w którym układ krążenia z niewydolnym sercem nie może zaspokoić zmieniającego się zapotrzebowania tlenowego organizmu, mimo uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych. Przyczyny i podział niewydolności serca Najczęstszą przyczyną niewydolności serca w Europie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,