plik pdf

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Standardy według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Standardy PTK KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA Opracowane przez Komisję: Przewodnicząca: Prof. Maria Trusz-Gluza Śląska Akademia Medyczna - Katowice Prof. Andrzej Dąbrowski Wojskowa Akademia Medyczna - Warszawa Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach Akademia Medyczna - Szczecin Dr hab. Piotr Kułakowski Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Warszawa Prof. Marian Markiewicz Akademia Medyczna - Lublin Prof. Włodzimierz Musiał Akademia...

plik doc

zaburzenia rytmu serca

zaburzenia rytmu serca
Arytmia to stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne albo wolniejsze lub też szybsze od normalnych albo, gdy dochodzi do powstawania pobudzenia w nieprawidłowym miejscu. Zaburzenia rytmu serca nazywane są również arytmiami, dysrytmiami lub niemiarowościami serca. Niektóre są zagrażającymi życiu stanami, mogącymi spowodować zatrzymanie akcji serca i nagłą śmierć. Inne powodują objawy, takie jak świadomość niewłaściwego bicia serca czy palpitacji, które m...

plik pdf

zaburzenia rytmu serca

---
ZABURZENIA RYTMU SERCA KOMOROWE ŁAGODNE ZŁOŚLIWE NADKOMOROWE POTENCJALNIE ZŁOŚLIWE ♦ MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW ♦ CZĘSTOSKURCZE NADKOMOROWE ♦ TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW ♦ CZĘSTOSKURCZE W ZESPOLE WPW ♦ PRZEDWCZESNE POBUDZENIA NADKOMOROWE ♦ INNE KLASYFIKACJA LEKÓW ANTYARYTMICZNYCH (wg Vaughana Williamsa) Klasa 1 – leki stabilizujące błonę komórkową (blokują szybki kanał sodowy) Klasa 2 – blokery receptorów betaadrenergicznych Klasa 3 – leki wydłużające czas trwania potencjału czynnościoweg...

Ostatnie wyszukiwania