plik docx

procespielęgnacji 4

powodzenia

Rozwój neuromotoryczny małego dziecka jest uwarunkowany i ściśle powiązany z rozwojem i dojrzewaniem OUN. To powiązanie wytycza kierunki i sposoby usprawniania dzieci niepełnosprawnych. U dzieci wysokiego ryzyka ciążowego i okołoporodowego, które wykazują już w pierwszych dniach, miesiącach życia zaburzenia funkcji OUN, powinno się stosować przede wszystki...

plik doc

witaminy

niedobór, nadmiar, działanie
WITAMINAZNACZENIE DLA ORGANIZMUNIEDOBÓRNADMIARŹRÓDŁAWit.A - retinolniezbędna w procesie widzenia ? tworzy i regeneruje siatkówkęreguluje proces tworzenia nowych komórek ? konieczna do prawidłowego wzrostu organizmuzapewnia prawidłowe funkcje tkanki nabłonkowej, błon śluzowychzapobiega nadmiernemu rogowaceniu skóryznaczenie w rozwoju tkanki kostnej i zębówwzmacnia układ immunologicznyzaburzenia wzrostu, kurzą ślepotęstany zapalne skóry i błon śluzowych, suchość s...

plik doc

test z pediatrii II rok

pytania testowe na egzamin z pediatrii pielęgniarstwo II rok
1) Który z objawów nie jest charakterystyczny dla stanu odwodnienia? a) Suchość błon śluzowych b) Spadek diurezy c) Rozszerzenie żył szyjnych d) Zapadnięcie gałek ocznych 2) Pielęgnując noworodka w pierwszych dniach życia do toalety kikuta pępowinowego zastosujesz a) 75% spirytus etylowy b) 25% lapis c) 1 % zieleń brylantową d) 1,5% Riwanol 3) Drgawki...

plik doc

standard opieki dziecko odwodnione

zaliczeniowe
Patyna Magdalena gr. 4 TEMAT: Standardy pielegnacji pacjenta z zaburzeniami wodno elektrolitowymi- biegunka Podtemat:1.Odwodnenie - stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych Grupa opieki: dziecko z przewlekłą ostra biegunka Oświadczenie: Zabiegi pielęgnacyjne standardowe...

plik docx

zbior pytan- anestezjologia

Zbior pytan na egzamin z anestezjologii

  1.  Jaką drogą odbywa się żywienia pozajelitowe? -wykorzystuje się żyłę główną górną, inaczej żyłę centralną
  2.  Co jest odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej? -pierścieniowe zwężenie tchawicy, jest to najgroźniejsze powikłanie, pojawia się u 20% po przedłużonej intubacji i u 50%...

plik doc

Choroba sieroca

Choroba sieroca
      CHOROBA SIEROCA             Zwana jest też zespołem rozłąki lub chorobą szpitalną;       Całokształt zaburzeń psychosomatycznych występujących u niemowląt i małych dzieci na skutek pozbawienia ich opieki macierzyńskiej;       W zależności od wieku dziecka obserwujemy różne jej objawy.       U najmłodszych niemowląt rozpoczyna się apatią, trudnościami w nawiązywani...

plik docx

biegunka ostra pediatria


Biegunka ostra:

- to stan, gdy dziecko do 2 r.ż. oddaje w ciągu 24 h co najmniej 3 lub więcej stolców wodnistych lub z domieszką śluzu, krwi, ropy.

-towarzyszą temu zaburzenia: elektrolitowe, kwasowo-zasadowe, odwodnienie, zaburzenia krążenia, zaburzenia nerkowe, czasem CUN

- to stan, w którym zwiększa się objętość stolców: w niemowlą...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,