plik pdf

pielęgnacja pediatria

Krótka
Wybrane zagadnienia dotyczące najczęstszych chorób dzieci starszych Wybrane zagadnienia dotyczące najczęstszych chorób dzieci starszych 1. Ostre choroby układu oddechowego — etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia 1.1. Zapalenie gardła i migdałków 1.2. Zapalenie oskrzeli 1.3. Zapalenie płuc 2. Przewlekłe i nawrotowe choroby układu oddechowego 2.1. Nawrotowe zapalenie oskrzeli 2.2. Mukowiscydoza 2.3. Gruźlica 3. Choroby alergiczne — etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka...

plik pdf

badania fizykalne 2

;))
Badanie układu oddechowego i układu krążenia Badanie układu oddechowego i układu krążenia 1. Badanie klatki piersiowej 2. Badanie układu oddechowego 2.1. Oglądanie i mierzenie 2.2. Obmacywanie 2.3. Opukiwanie 2.4. Osłuchiwanie 3. Badanie układu krążenia 3.1. Oglądanie 3.2. Obmacywanie 3.3. Opukiwanie 3.4. Osłuchiwanie 3.5. Mierzenie Pomiar ciśnienia tętniczego Wstęp W module tym poznamy metody pozwalające ocenić funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego. Ta część badania f...

plik docx

Pielęgnowanie chorego nieprzytomnego z zaburzeniami układu moczowego

Przytomność jest to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i przypominanie sobie wydarzeń. Nieprzytomność to stan zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim wyłączenie funkcji kory mózgowej. Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia, pomimo faktu utrzymania funkcji układu oddechowego i krążenia. Problemy pielęgnacyjne u chorych nieprzytomnych: 1.Niemożnośc utrzymania drożności dróg oddechowych. 2.Brak odruchu kasz...

plik doc

choroby układu nerwowego

choroby układu nerwowego
Temat: Charakterystyka chorób układu nerwowego. Choroby układu nerwowego, ze względu na szczególną rolę tego układu, mogą mieć i nierzadko mają wyjątkowo dramatyczny przebieg, zwłaszcza przy ostro przebiegających schorzeniach mózgowia dotykających ośrodków kontrolujących podstawowe funkcje życiowe organizmu. Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne lub zajmować układ nerwowy wtórnie jako powikłanie innego schorzenia, którego pierwotne o...

plik doc

Zaburzenia nerwicowe

Psychologia ZABURZENIA NERWICOWE CZYLI NERWICE 1.Wyjaśnienie terminu. 2.Klasyfikacja nerwic. 3.Przyczyny powstawania zaburzeń nerwicowych. 4. Leczenie zaburzeń nerwicowych.
ZABURZENIA NERWICOWE CZYLI NERWICE 1.Wyjaśnienie terminu. 2.Klasyfikacja nerwic. 3.Przyczyny powstawania zaburzeń nerwicowych. 4. Leczenie zaburzeń nerwicowych. Wyjaśnienie terminu Termin NERWICA został wprowadzony ponad 200 lat temu przez W. Cullena i pierwotnie obejmował wszystkie zaburze...

plik pdf

Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej

Podstawy neurofizjologii, metabolizm OUN, przepływ mózgowy, ciśnienie śródczaszkowe, zaburzenia świadomości (przyczyny, omdlenie, postępowanie, skala Glasgow, śpiączka, objawy, badania, stan padaczkowy, leczenie)
Zaburzenia świadomości w med. rat Podstawy neurofizjologii stan przytomności – zintegrowane działanie elementów ośrodkowego układu nerwowego twór siatkowaty - ośrodek oddechowy, ośrodek naczyniowosercowy, aktywujący twór siatkowaty (RAS) kora mózgowa – połączenie z RAS Metaboli...

plik doc

urazy układu moczowego

praca samokształceniowa z chirurgii
PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE ?URAZY UKŁADU MOCZOWEGO? Spis treści: Przyczyny urazów narządów układu moczowego??????????????3 Urazy nerek????????????????????????????..3 Podział i mechanizm urazów nerek??????????????????.4 Objawy kliniczne urazu?????????????????????.......5 Rozpoznanie???????????????????????????5 Leczenie????????????????????????????..6 Urazy moczowodów?????????????...

plik doc

infekcje układu moczowego

Bakteryjne zapalenie układu moczowego
Bakteryjne zakażenia układu moczowego. Czynniki etiologiczne, przyczyny rozwoju, zakażeń i zapobieganie zakażeniom. Układ moczowy jest delikatny i podatny na infekcje. Zakażenie może pojawić się w każdym jego odcinku. Infekcje układu moczowego należą do nieprzyjemnych i krępujących dolegliwości. Ból, świąd i pieczenie przy oddawaniu moczu - tak pokrótce można scharakteryzować infekcje w obrębie cewki moczowej. Czasem z cewki wydobywa się wydzielina. Ni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,