plik rtf

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym

zabawa
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w‭ ‬wieku przedszkolnym‭ (‬wg prof.‭ ‬D.‭ ‬Waloszek‭) Nikt nie zaprzeczy prawdzie iż zabawa jest atrybutem dzieciństwa.‭ ‬Według prof.‭ ‬D.‭ ‬Waloszek właściwie nie ma teorii,‭ ‬myśliciela,‭ ‬uczonego,‭ ‬który nie głosiłby,‭ ‬że zabawa jest sposobem istnienia człowieka w pierwszych latach życia.‭ ‬Nie nauka,‭ ‬która wymaga koncentracji,‭ ‬rozumności,‭ ‬symbolizacji działania,‭ ‬lecz zabawa,‭ ‬która umożliwia eksperymentowanie konkret...

plik doc

zabawa pojęcie

Opis pojęcia "zabawa"
ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA           1.      Co to jest zabawa?        Pojęcie - „zabawy” było  różnie rozumiane u różnych narodów. Grecy określali tym słowem działanie właściwe dzieciom, wyrażające przede wszystkim to, co obecnie określane jest jako „dziecinada”. U Żydów pojęcie to odpowiadało dowcipowi. Rzymianie słowem ludo określali radość i uciechę. Po pewnym czasie w językach europejskic...

plik doc

ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY.

Na pedagogikę czasu wolnego
ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY. Wśród różnego typu zachowań traktowanych jako dobra kultury warto zwrócić uwagę na grupę obejmowaną ogólnym terminem: zabawa. Zabawa, jako czynność naturalna, spotykana także u zwierząt jest jedną z form zachowania szczególnie istotą w okresie dzieciństwa. Z tego właśnie punktu widzenia, dla określenia jej roli w rozwoju człowieka, była wielokrotnie badana przez psychologów. Pojęcie Homo ludens (z łaciny w dosłownym tłuma...

plik odt

Zabawa dydaktyczna

Przebieg zabawy dydaktycznej "listonosz"
ZABAWA DYDAKTYCZNA - ”Listonosz” GR. WIEKOWA: 5 lat LICZBA UCZESTNIKÓW: 4-15 osób CELE OGÓLNE: Utrwalanie znajomości miejsca zamieszkania (ulicy, numeru domu i mieszkania). Dziecko dowiaduje się na czym polega praca listonosza. CELE OPERACYJNE: Dziecko zna swój adres zamieszkania. Dziecko potrafi wychwytywać błędy (ukryte w jego adresie) Dziecko poznaje pojęcie: adresat, pocztówka. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Kolorowe pocztówki w liczbie takiej ab...

plik rtf

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym

zabawa
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w‭ ‬wieku przedszkolnym‭ (‬wg prof.‭ ‬D.‭ ‬Waloszek‭) Nikt nie zaprzeczy prawdzie iż zabawa jest atrybutem dzieciństwa.‭ ‬Według prof.‭ ‬D.‭ ‬Waloszek właściwie nie ma teorii,‭ ‬myśliciela,‭ ‬uczonego,‭ ‬który nie głosiłby,‭ ‬że zabawa jest sposobem istnienia człowieka w pierwszych latach życia.‭ ‬Nie nauka,‭ ‬która wymaga koncentracji,‭ ‬rozumności,‭ ‬symbolizacji działania,‭ ‬lecz zabawa,‭ ‬która umożliwia eksperymentowanie konkret...

plik doc

Nauczanie języka polskiego przez zabawę

Artykuł na temat tego, w jaki sposób powinno nauczać się języka polskiego dzieci. Rola zabawy, piosenki i muzyki w procesie kształcenia i nabywania zdolności językowych.
Nauczanie języka polskiego przez zabawę, piosenkę i muzykę Na dzisiejszym spotkaniu chciałam zaprezentować Państwu opracowane przeze mnie podręczniki i pomoce naukowe do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży:       Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa język...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,