plik doc

operacjonalizacja celów kształcenia


Operacjonalizacja celów kształcenia Cele kształcenia – zamierzone właściwości uczniów pod względem emocjonalno – motywacyjnym i poznawczym. Operacyjność – możliwość porównania opisu z rzeczywistymi osiągnięciami uczniów. Cele: OGÓLNE – wskazują kierunki dążenia ucznia. Zalety: jest bogate znaczeniowo akcentuje ważne wartości społeczne jest perswazyjne (trudno zaprzeczyć takim celom, a nawet zgłosić wątpliwości) jest zwięzłe (wystarcza kilka słów, a reszta to już własna wiedza i...

plik doc

Gerontologia - wykłady

Opracowanie własne z zajęć gerontologii.
HISTORIA GERONTOLOGII Starożytni filozofowie szukali przyczyn starości i analizowali wady i zalety wieku podeszłego. Starość była szanowana lecz nieco odmiennie, w zależności od zainteresowania problemami starości w obrębie kultur egipskiej, azjatyckiej i europejskiej.       W starożytnym Rzymie problemami starzenia się zajmowali się głównie mędrcy. Prowadzili badania nad układem pokarmowym, gdyż ich zdaniem właśnie tam gromadziły...

plik doc

Łąkarstwo

1
MURAWA-ŻYCICA TRWAŁA-20kg,kostrzewa czerwona11kg,wiechlina łąkowa9kg ZALETY:1)wzbogaca gl.w próchnice,której ilość nawet zwieksza 2)konkurencja o wodei skł.pok w II poł.wegetacji(drzewa łatwiej wchodza w okres spoczynku zimowego) 3)zabezpiecza dobra strukturę GL(brak kolein) 4)na terenach pochyłych chroni glebę przed erozją 5)umożliwia przejazd ciezkim sprzętom również wczesna wiosna 6)system stosunkowo tani i mało kłopotliwy 7)pozostawione pokosy zmniejszaja parowanie z pow.gl...

plik docx

ABC Wychowania Łobucki

ABC wychowania Łobuckiego książka

70

III. Koncepcje pedagogiczne źródłem innowacji w wychowaniu

4. Koncepcja Aleksandra S. Neilla

71

Poza zasygnalizowanymi technikami warto choćby wspomnieć tylko

o innych, na przykład różnych technikach swobodnej ekspresji plastycz nej, które są związane z malarstwem, rysowaniem, grafiką, ceramiką, oraz technikac...

plik doc

praca maturalna o przyjaźni w utworach lit.

O przyjaźni w W pustyni i w puszczy\", \"Lalce\", \"małym Księciu\" i \"Ziemia, planeta ludzi\"
ZAPREZENTUJ WIELKIE PRZYJAŹNIE W UTWORACH WYBRANYCH Z DWÓCH OKRESÓW LITERACKICH. Szkolny słownik terminów literackich definiuje przyjaźń jako duchową, emocjonalną i platoniczną więź łączącą dwoje lub więcej ludzi, opartą na wzajemnych zrozumieniu i wspólnych doświadczeniach. Słownik języka polskiego PWN rozszerza pojęcie przyjaźni, określając tym mianem bliskie, serdeczne stosunki z kimś op...

plik doc

socjologia

opracowanie pytań
Socjologia pytania wszystkie jakie zostały podane: Wymień nazwiska trzech wielkich osób mających swój dorobek w psychologii i wymień, za co są cenieni? Rodzina jako grupa społeczno wychowawcza. Przedstaw funkcje rodziny. Opisz zasady społecznego dowodu słuszności. Przedmiot psychologii społecznej. Interpretacja definicji. Społeczny dowód słuszności jako mechanizm wpływu społecznego. Podaj przykład. Zasada kontrastu i jej zastosowanie. Wywieranie wpływu na inn...

plik doc

Barber - Dzihad kontra Mc Świat

Streszczenie książki Benjamina Barbera \"Dżihad kontra Mc Świat\"
( dla autora ?Dżihad? to siły prowincjonalnych fanatyzmów, zaś ?McŚwiat? to siły uniwersalizujących rynków ) Obie tendencje: Dżihad i McŚwiat, są przeciwieństwami, ale działają jednocześnie i napędzają się wzajemnie. Religijni fanatycy i neonaziści noszą adidasy, wyrażają swe idee muzyką rockową i knują spiski w Internecie. Co więcej, oba zjawiska mogą, będąc w konflikcie, działać na rzecz tego samego celu: zniszczenia d...

plik doc

wykłady z andragogiki

notatki ze studiów
ANDRAGOGIKA – mgr ŁUCJANEK Notatki z wykładów       TECHNIKI BADAŃ ADNRAGOGICZNYCH       Kwestionariusz wywiadu – umożliwia przeprowadzenie z badanym takich rozmów, które dostarczają materiału empirycznego na interesujący badanych temat ZALETY: - możliwość osobistego kontaktu z badanym, zadawania dodatkowych pytań, zaznajomienie się z kodem językowym i sposobem myślenia osoby badanej, wyjaśnienie celu i znaczenia prowadzonych badań i...

plik doc

METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu

Metodologia badań pedagogicznych Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi (forma opracowanego materiału do nauki)
Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność? Budowa kwestionariusza. Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym? Co to jest standaryzacja? Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet). Rodzaje wywiadów socjologicznych. Typy pytań z kwestionariusza Typowe błędy w pytaniach....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,