plik doc

złamanie szyjki kości

Proces pielęgnowania pacjentki po złamaniu kości szyjki
Złamanie jest typowym uszkodzeniem u ludzi starszych. Obrażenia wg różnych statystyk, obserwuje się w 2,7 - 3,9% wszelkich urazowych uszkodzeń narządu ruchu. W 70% chorych są to ludzie między 60 r.ż. a 80 r.ż. - częściej kobiety. Podstawowymi przyczynami złamań szyjki kości udowej są: 1.urazy (nawet niewielkie albo nawarstwiające się mikro – urazy) 2. przeciążenia 3.budowa anatomiczna układu narządu ruchu, która wraz z wiekiem pog...

Ostatnie wyszukiwania