plik odt

POZ Pytania

Pytania z podstawowej opieki zdrowotnej pozdrawiam
      Podstawowy skład zespołu środowiskowego tworzą: A. lekarz rodzinny, pielęgniarka rodzinna, położna rodzinna, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, B .lekarz rodzinny, pielęgniarka praktyki, rehabilitant, pracownik socjalny, C  pielęgniarka rodzinna, położna rodzinna, pielęgniarka praktyki, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, C. lekarz rodzinny, pielęgniarka praktyki,  pielęgniarka rodzinna, ...

plik doc

zagadnienia na internistyczne cd

egzamin
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA BADANIA PRZEDMIOTOWE: 1.Ogólne: - ocena deformacji klatki piersiowej - występowanie kępek żółtych na powiekach- zaburzenia lipidowe - podbiegnięcia krwawe na spojówkach i bł. Śluzowych- infekcyjne zap. Wsierdzia - twarz mitralna (zaczerwienienie, zasinienie nosa, policzków, warg)- wady zastawki mitralnej...

plik docx

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE GENETYCZNYCH CHORÓB PRZEMIANY MATERI

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE GENETYCZNYCH CHORÓB PRZEMIANY MATERII U DZIECI

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE GENETYCZNYCH CHORÓB PRZEMIANY MATERII U DZIECI

Wczesna diagnostyka  chorób metabolicznych pozwala na wczesne wdrożenie leczenia, a co za tym idzie na złagodzenie, lub zupełne zniesienie objawów choroby. Ponadto sprzyja ono również uniknięciu powikłań.  Ponadto choroby metaboliczne ,których objawy pojawiają się już w okresie noworodkowym mogą mieć ciężki, p...

plik doc

farmakologia 2

wykłady
1. Parasympatykotoniki pośrednie to fizostygmina, neostygmina, pirydostygmina. 2. Leki parasympatykotoniczne powodują 3. Leki pobudzające zakończenia współczulne sympatykotoniczne, sympatykomimetyczne. 4. Słuszne są następujące połączenia terapeutyczne dychawica oskrzelowa-Impratorium, kolki nerkowe i żółciowe-atropina+ppweryna, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego-pirenzepina. 5. Leki porażające zakończenia przywspółczulne leki cholinolityczne, parasympatykolityczne,...

plik doc

dur brzuszny

praca samokształceniowa
DUR BRZUSZNY - (łac. Typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym. Występuje tylko u ludzi, jest chorobą zakaźną, o paru czy kilkutygodniowym przebiegu, charakteryzującą się wysoką, długo utrzymującą się gorączką, skąpą wysypką plamisto-grudkową, powiększeniem śledziony. Jest to choroba uogólniona, z umiejscowieniem zarazka przede wszystkim w jelitach. Objawy duru brzusznego (a więc i ,,odurzenie?? chorego-od którego pochodzi nazwa ,,du...

plik pdf

Płód jako podmiot porodu

Budowa główki płodu, wymiary, płaszczyzny miarodajne
Mgr Jolanta Sadek PŁÓD JAKO PODMIOT PORODU W diagnostyce położniczej wyróżniamy części duże i części drobne płodu.  części duże płodu: głowa, barki, klatka piersiowa, miednica (pośladki),  części drobne płodu: kończyny górne, kończyny dolne, pępowina. BUDOWA I WYMIARY GŁÓWKI PŁODU Główka płodu jest najważniejsza pod względem położniczym. W 96 % porodów jest częścią przodującą. Stosunek jej wielkości do wielkości miednicy ma decydujący...

plik doc

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNYCH DROBNOUSTROJÓW

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNYCH DROBNOUSTROJÓW
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNYCH DROBNOUSTROJÓW       Sprawdzanie właściwości biochemicznych drobnoustrojów jest jednym z etapów diagnostyki mikrobiologicznej. Badanie to przeprowadza się na specjalnych podłożach diagnostycznych lub podłożach wybiórczo-diagnostycznych, zawierających, oprócz substancji odżywczych, również związki chemiczne hamujące wzrost innych drobnoustrojów. W badaniach tych wykorzystuje się najczęściej...

plik doc

promieniowanie

promieniowanie
Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (niejonizujące) Wszystkie żywe organizmy od prapoczątków swego rozwoju pozostawały zawsze w naturalnym ziemskim polu magnetycznym i elektrycznym o dość znacznych natężeniach. Człowiek nie odczuwa istnienia tych pól, lecz nie jest wykluczone, że są mu one potrzebne do życia i prawidłowego rozwoju. Szereg organizmów zwierzęcych i roślinnych wykazuje zdolność rozróżniania kierunków geograficznych i ustawiania się wzdłuż...

plik doc

mikrobiologia zdrowie publiczne


Wykład 1. 17.10.07 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej Rozporządzenie MZ z dn. 23.03.2006 w sprawie standardów jakości Dz. U. Rok 2006 Nr 61 poz. 435 Standardy jakości: Laboratorium opracowuje w porozumieniu z podmiotem, dla którego w sposób ciągły realizuje lub będzie realizować zalecenie badań laboratoryjnych. Skierowanie: -dane pacjenta -lekarz zlecający -jednostki zlecające -rodzaj materiału i jego pochodzenie -tryb wykonania badania materiału...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,