plik doc

Całki - wzory

całki wzory
CAŁKI FUNKCJI WYMIERNYCH CAŁKI FUNKCJI WYKŁADNICZYCH CAŁKI FUNKCJI NIEWYMIERNYCH CAŁKI FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH Całki funkcji tryg. zawierających sin Całki funkcji tryg. zawierających cos Całki funkcji tryg. zawierających tan Całki funkcji tryg. zawierających sin i cos również: również: również: również: również: Całki funkcji tryg. zawierających sin i tan Całki...

plik doc

matma wzory

matma
POTĘGI:       np: (a2·a3=a5)       np: a5/a3=a2             np: 1/a3=a-3       np: (a2)3=a6       np: (a·b)2=a2·b2       np: (a/b)2=a2/b2       np: a1/3=       np:a2/3= WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA:                                ...

plik doc

Matematyka - wzory

Notatki z wykładów i ćwiczeń, bez rozwiązanych zadań ;) idealne na koło!
ELEMENTY ALGEBRY WYŻSZEJ       Wprowadzenie do rachunków wektorów wektor – skończony ciąg liczb rzeczywistych       , oznaczenie wektora ciąg liczbowy                   współrzędne wektorów n – ustalone                   przestrzeń liniowa np.     &n...

plik odt

wzory z pierwszych ćwiczeń termodynamika

kilka wzorow potrzebnych do zadan
M= m/n masa drobinowa warunki normalne SI- pn=1bar=750mm Hg warunki normalne fizyczne- pn=1atm.fiz=760mm Hg A/m= a* j.wf/kg V/m= v* m3/kg objętość właściwa Vn/m= vn* m3n/kg A/n= (Ma) wilkość właściwa molowa V/n= (Mv)= m3/kmol Vn/n= (Mv)n m3n/kmol (Mv)n= 22,42 m3nf/kmol w warunkach normalnych fizycznych (Mv)n=22,71 m3nsi/kmol w warunkach normalnych ukł. Si A/V gęstość właściwa fizyczna jwf/m3 m/V gęstość masy kg/m3 G- ciężar m*g G/V- gamma N/...

Ostatnie wyszukiwania