plik doc

Alternacje

Wymienione rodzaje alternacji
Alternacje: Ilościowe ? polegają na zanikaniu pewnych samogłosek. Najczęściej pojawia się i zanika tzw. e ruchome. Jakościowe Przegłos polski: alternacje e:o e:a Dokonał się przed twardymi spółgłoskami przedniojęzykowymi: t, d, s, z, n, r, ł e krótkie zaczęto wymawiać jako o: niesą, wiezą -> niosą, wiozą długie e -> a: miera, wiera, les, kwiet -> miara, wiara, las, kwiat przed spółgłoskami miekkimi w niektórych przypadkach zachowała się...

plik doc

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE

POSTRZEGANIE SIEBIE ? NATURA ?JA? POJĘCIE TOŻSAMOŚCI PODSTAWOWE SPOSPBY DOCHODZENIA DO WIEDZY O SAMYM SOBIE DWA PODSTAWOWE KIERUNKI POSTRZEGANIA WŁASNEJ OSOBY REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU STRELUA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI SAMOOCENA
POSTRZEGANIE SIEBIE ? NATURA ?JA? Ludzie doświadczają swego Ja, chociaż jednocześnie nie są w stanie jasno wyartykułować, czym ono jest. TRZY PODSTAWOWE SPOSOBY NA POSTRZEGANIE WŁASNEGO ?JA? (R. Baumeister): Ja-samowiedza (Ja poznawane, poję...

plik docx

Psychologia rozwojowa

Podział ludzkiego życia od okresu prenatalnego do póżnej dorosłości

Wprowadzenie do psychologii rozwoju, pojecie rozwoju psychicznego

1. Psychologia rozwoju jako subdyscyplina teoretyczna

Psychologia nauka o zachowan...

plik pdf

modele cykliczno - fazowe

modele cykliczno - fazowe wg Anny Brzezińskiej
Modele cykliczno – fazowe – Anny Brzezińskiej wg Podstawowe pojęcia: transformacja doświadczenia i cykl rozwoju Fazy w cyklu: progresu, plateau, regresu i kryzysu Nowe doświadczenia mogą zmieniać jakość doświadczenia wcześniej opanowanego, mogą je przekształcać, nadawać nową formę. Modele cykliczno-fazowe Zasada H.Wernera – aktywność człowieka w różnych obszarach wykazuje tendencję do oscylowania między biegunami progresji i regresji Rozw...

plik doc

analiza białek,cukroww,tluszczy

Analiza białek 1.Wykrywanie azotu w białku Do kilku cm3 roztworu białka jaja kurzego w probówce dodałam kilka kropel stężonego roztworu NaOH. Zawartość probówki ogrzałam trzymając nad jej wylotem zwilżony papierek lakmusowy. Obserwacje: Papierek zmienił barwę i czuć zapach amoniaku co świadczy o obecności azotu w białku. 2.Wykrywanie siarki w białku Do roztworu białka jaja kurzego w probówce dodałam kilka kropel roztworu NaOH i kilka cm3 roztworu soli ołowiu np. octanu ołowiu i probó...

plik doc

Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków

Notatki z całego semestru gotowe do wydruku na egzamin z dietetyki Dodatkowo dieta kobiety ciężarnej i cukrzyków
DIETETYKA – nauka o żywieniu. Twórca dietetyki – Lavoisier (XIX w) DZIAŁY DIETETYKI       fizjologia żywienia – rola składników odżywczych, normy żywieniowe       ekonomika i planowanie żywienia       organizacja żywienia zbiorowego       technologia sporządzania potraw i posiłków       epidem...

plik doc

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne, badanie głowy itp.
Badanie neurologiczne. Ogólne wyniki badania. Przede wszystkim oceniamy stan przytomności pacjenta. W stanie pełnej przytomności odbieranie i interpretacja bodźców zewnętrznych, a także spostrzeganie, są nie zaburzone. Stanowi to zarazem warunek adekwatnych reakcji. Jakościowe zaburzenia świadomości prowadzą do splątania i stanów pomrocznych. Różne stopnie upośledzenia świadomości pod względem ilościowym mogą być ujęte w następujące grupy: odurzen...

plik doc

Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek


OPIS CHOROBY Kłębuszkowe zapalenie nerek Kłębuszkowe zapalenie nerek jest to heterogeniczna grupa chorób, przeważnie o podłożu immunologicznym, niekiedy również genetycznym, prowadząca do zapalenia kłębuszka nerkowego i innych składowych miąższu nerki. Jeżeli proces chorobowy ogranicza się do nerek mówi się o pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek. Choroby kłębuszków nerkowych dotyczą około 0,1-0,7% populacji, a przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek jest jedna najczęstszych przyczyn p...

plik docx

metody badawcze pielęgniarstwo

Metody badawcze Metoda badawcza będzie zespołem teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Generalnie przyjmuje się podział na: Metody ilościowe, np. matematyczne, ekonometryczne, statystyczne i badań operacyjnych Należą do metod, w których określa się parametry liczbowe, charakteryzujące badane zjawisko lub obiekt. Metody jakościowe – nie określa się w ni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,