plik docx

pscyhoterapia

notatki z psychoterapii

Psychoterapia jest to określenie sposobów leczenia opartych na kontakcie werbalnym i niewerbalnym między pacjentem a terapeutą. Jest to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych wykorzystująca psychologiczne sposoby oddziaływania a zmiany zachodzące w pacjencie zachodzące podczas procesu psychoterapii pochodzą ze związku terapeuty z pacjentem.  Jest to przekształcenie zaburzonych wzorców zachowań w zachowania społecznie akcepto...

plik rtf

Pacjent z nowotworem o niepomyślnym rokowaniu

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową,o niepomyślnym rokowaniu
Podstawy Pielęgniarstwa:‭ ‬Pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej o niepomyślnym rokowaniu.‭ Pielęgniarstwo I rok Nowotwór dotknąć może każdego z nas,bez względu na wiek,płeć,czy kolor skóry.‭ ‬Dzięki postępowi medycyny zapadnięcie na tę chorobę nie oznacza każdorazowo wyroku śmierci.‭ ‬Co jednak,kiedy pacjent słyszy‭ ‬,iż jego rokowania są niepomyślne,że już niewiele czasu mu zostało‭? ‬Będąc w szpitalu najwięk...

plik doc

badania fizykalne

wywiad z pacjentem
Wywiad kliniczny z pacjentem dotyczący poszczególnych układów ciała Oddział Kardiologiczny, sala nr 3 Data przeprowadzenia wywiadu : 27.10.2008r. Dane osobowe : Imię i nazwisko : P.J. Wiek : 24 lata Płeć : mężczyzna Stan cywilny : kawaler Tryb przyjęcia do szpitala : planowany ? skierowany przez lekarza pierwszego kontaktu Przegląd układów anatomicznych : Waga 61 kg Wzrost 172 cm BMI wynosi ? 20,6 ? waga w normie Temperatura ciała 36,8 stopni...

plik docx

opieka nad chorym umierającym

Opieka nad chorym umierajacym, podstawy pielegniarstwa

Opieka nad chorym umierającym

Opieka nad chorym umierającym jest bardzo trudna i wymaga przede wszystkim zrozumienia przeżyć emocjonalnych, jakie towarzyszą człowiekowi na łożu śmierci.

Pacjent, gdy czuje , że umiera chce czuć się osobą potrzebną. Pielęgniarka powinna cierpliwie słuchać tego co mówi pacjent, okazywać życzliwość. W kontakcie z pacjentem umierającym jest ważna zarówno komunikacja werbalna,...

plik odt

Proces pielęgnowania dziecka po wypadku komunikacyjnym

Proces pielęgnowania dziecka po wypadku komunikacyjnym, obserwacja.
Data Problem pielęgnacyjny Cel Plan działania Realizacja Ocena 07.10.2013 Ryzyko zagrożenia dalszej utraty zdrowia z powodu odniesionych urazów. Zminimalizowanie ryzyka utraty zdrowia. Kontrola parametrów życiowych. Ogólna obserwacja pacjenta. Pomiar parametrów życiowych co 4godzin. Rozmowa z rodzicami aby obserwowali dziecko i zgłaszali niepokojące oznaki. Informowanie lekarza o niepokojących wynikach pomiarów....

plik docx

badania

badania podmiotowe i przedmiotowe

Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę  internistyczną.

  1.  Źródła informacji niezbędne do oceny pacjenta i wytyczenia hipotez diagnostycznych
  2.  wywiad (inf. dotyczące choro...

plik doc

Hospitacja zajęć praktycznych

PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE
PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE       Cel hospitacji: dydaktyczny       Miejsce hospitacji zajęć: Szpital XX       Nazwa hospitowanego przedmiotu: Interna – zajęcia praktyczne       Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: XX       Data prowadzenia zajęć: 8.05.2012r.       Godzina prowadzenia zajęć: 7:00 – 13:00...

plik doc

anatomia

pielegniarstwo
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zblokowane ćwiczenia kliniczne w oddziale neurologii Liczba godzin - 80 Rok III Semestr V Opracowała: mgr Małgorzata Kołpa Cel ogólny: Student w sposób świadomy, wykorzystując wiedzę kliniczną, uwzględniając specyfikę schorzeń neurologicznych oraz oczekiwania pacjenta i zespołu terapeutycznego, podejmie opiekę nad pacjentem z różnymi schor...

plik doc

problemy pielęgnacyjne operacja jelita grubego

Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu nowotworów jelita grubego
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego Zachorowanie na nowotwór jelita grubego wiąże się z olbrzymim szokiem zarówno dla organizmu jak i psychiki człowieka. Z jednej strony stanowi bowiem realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia (odsetek osób po operacji, które przeżywają dłużej niż 5 lat, nie przekracza 25 %), z drugiej dotyka sfery życia wyjątkowo intymnej i wstydliwej...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,