plik doc

niedokrwistość i jej rodzaje

niedokrwistość
10. Niedokrwistość i jej rodzaje, opieka nad pacjentem. Niedokrwistość - Objawia się niedoborem krwinek czerwonych (obniżenie zdolności przenoszenia tlenu przez krew). Stężenie hemoglobiny zmniejsza się poniżej wartości referencyjnych K :12-14 ,M: 14-16. Najczęstsze objawy niedokrwistości to: bladość skóry, błon śluzowych jamy ustnej i gardła, spojówek oka, zadyszka wysiłkowa przy niewielkich wysiłkach fizycznych, ociężałość, apatia, senność, bóle i zawroty głowy, szum w...

plik doc

Bibliografia do rozmów terapeutycznych

literatura wykorzystana do pisania pracy zaliczeniowej z psychologi \" Rozmowy terapeutyczne\"
BIBLIOGRAFIA:       Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B., „Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem”, Wyd. II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005       Gordon T., Sterling W.E., „Rozmawiać z pacjentem”, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akademika”, Warszawa 2009       Sych M. H., Tischner J., „Sztuka rozmowy z ch...

plik doc

wywiad pielegniarski

wywiad pielegniarski
I Wywiad pielęgniarski 1.Dane osobowe:       Nazwisko i imię: XY       Wiek: 75 l       Adres zamieszkania: Katowice       Zawód: mechanik (emeryt)       Data przyjęcia do szpitala: 22. 03. 2010 r.       Tryb przyjęcia do szpitala: nagły       Pobyt w szpitalu: kolejny 3       Rozpoznanie lekarskie wstępne: krwotok mózgowy, marskość...

plik doc

wywiad pielegniarski

wywiad
I Wywiad pielęgniarski 1.Dane osobowe:       Nazwisko i imię: XY       Wiek: 75 l       Adres zamieszkania: Katowice       Zawód: mechanik (emeryt)       Data przyjęcia do szpitala: 22. 03. 2010 r.       Tryb przyjęcia do szpitala: nagły       Pobyt w szpitalu: kolejny 3       Rozpoznanie lekarskie wstępne: krwotok mózgowy, marskość wątroby 2.Wyw...

plik doc

Profilaktyka zaburzeń rytmu. Edukacja pacjenta po zabiegu ablacji serca


ROZDZIAŁ II.OKREŚLENIE CELU PRACY I PROBLEMÓW Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie specyfiki opieki pielęgniarskiej w oddziale kardiologii nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca oraz prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu ablacji i opieki około zabiegowej. Problem główny Dlaczego w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca przygotowywanym do zabiegu ablacji istotne jest właściwe przygotowanie psychiczne i fizyczne? Problemy szczegółowe Czy pacjent p...

plik pdf

Koronografia

Koronarografia (angiografia tętnic wieńcowych) jest najczęściej wykonywanym zabiegiem cewnikowania serca i stanowi złoty standard w diagnostyce choroby wieńcowej [1,2,3,4]. Głównymi wskazaniami do koronarografii są: niestabilna dusznica bolesna u chorych wysokiego i średniego ryzyka, oraz opornych na leczenie farmakologiczne
Propozycja standardów postępowania z pacjentem przyjmowanym do koronarografii i angioplastyki wieńcowej Standards of proceeding with the patient undergoing percut...

plik doc

Odleżyny

konspekt odlezyny
PLEN MERYTORYCZNY KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny Miejscowość: Białystok Data: 17.03.2014 Godzina: 15.00 – 15.45 Zespół/klasa: grupa II Nazwisko osoby prowadzącej: Nejfert Katarzyna, Trzcińska Justyna Przedmiot: Pielęgniarstwo internistyczne Dział programowy: Odleżyny Temat lekcji: Profilaktyka i leczenie odleżyn Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE CELE KSZTAŁCENIA...

plik doc

Protokół hospitacji

Protokół hospitacji z zajęć praktycznych
PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE       Cel hospitacji: dydaktyczny       Miejsce hospitacji zajęć Klinika Pediatrii       Nazwa hospitowanego przedmiotu Pediatria       Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia       Data prowadzenia zajęć 13.03.2013r.       Godzina prowadzenia zajęć 08.00 – 14.00       Grupa / r...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,