plik doc

Wywiad pielęgniarski wzór

Wzór wywiadu
WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data przeprowadzenia wywiadu: _ _ - _ _ - _ _ _ _ , godzina: _ _ - _ _ I. Wywiad osobisty ogólny. 1. Nazwisko i imiona pacjenta: ___________________________________________ 2. Wiek: ______ 3. Adres zamieszkania: __________________________________________________ 4. Data przyjęcia do szpitala: _ _ - _ _ - _ _ _ _ , godzina: _ _ - _ _ 5. Tryb przyjęcia do szpitala: ________________ 6. Rozpoznanie lekarskie w chwili przyjęcia do szpitala: ___...

plik doc

wywiad pielegniarski

wywiad pielegniarski
I Wywiad pielęgniarski 1.Dane osobowe:       Nazwisko i imię: XY       Wiek: 75 l       Adres zamieszkania: Katowice       Zawód: mechanik (emeryt)       Data przyjęcia do szpitala: 22. 03. 2010 r.       Tryb przyjęcia do szpitala: nagły       Pobyt w szpitalu: kolejny 3       Rozpoznanie lekarskie wstępne: krwotok mózgowy, marskość...

plik doc

wywiad pielęgniarski

wywiad pielęgniarski
WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu: Pielęgniarka prowadząca: DANE PACJENTA Imię: Nazwisko: Data urodzenia: Wiek: Masa ciała: Wzrost: BMI: Diagnoza lekarska: STAN BIOLOGICZNY UKŁAD ODDECHOWY. ODDECH: Ilościowo:       prawid...

plik rtf

wywiad, rodzaje wywiadów

wywiad z babcią :) rodzaje i opis wywiadów
Wywiad Jest rozmową, w której biorą co najmniej dwie osoby, prowadzący wywiad (ankieter) i respondent (osoba, która będzie odpowiadała na pytania). Polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu od respondentów odpowiedzi. Celem rozmowy jest uzyskanie określonych wcześniej istotnych dla badacza danych. Typy wywiadów a) ustne i pisemne ustne- rozmowa na interesujący badacza temat. Pisemne- pytania i odpowiedzi mogą też być zadawane w formie pisemnej....

plik doc

kwsetionariusz wywiadu

kwestionariusz wywiadu dla aa
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Imię……………… Wiek…………….. Wykształcenie……………. Wykonywany zawód……….. Stan cywilny………………….       Jakie uczuć, są wg Pani/ Pana dominującymi w relacjach panujących w Pańskiej rodzinie?       Jak często w Pani/ Pana rodzinie dochodzi do kłótni?       Jakie przyczyn są najczęstszymi powodami konfliktów?       Jakie wg Pani/ Pana są przyczyny odczuwania negatywnych uczuć...

plik doc

wywiad ginekologiczny

wywiad gineko
      Wywiad ginekologiczny Kobieta, lat 55, po operacji usunięcia mięśniaków macicy. W 3 dobie po operacji. Mięśniaki wykryte podczas badania kontrolnego w gabinecie ginekologicznym oraz po wykonaniu USG narządów rodnych. Pierwsza miesiączka w 12 roku życia, regularna co 29 dni. Ostatnia miesiączka 9.02.2013r., bolesna w drugim dniu cyklu miesiączkowego. Pacjentka po cięciu cesarskim, wykonanym w 1999r., z powodu pośladkowego ułożenia płodu. Dziecko urodz...

plik doc

Wywiad położniczy

Wywiad położniczo- ginekologiczny
Po seminarium i ćwiczeniach student powinien umieć: 1. Przeprowadzić wywiad położniczo- ginekologiczny jako element wywiadu lekarskiego, w tym zebrać informacje na temat: A. Głównych skarg chorej B. Historii obecnej choroby C. Cykli miesiączkowych D. Przeszłości położniczej E. Przeszłości ginekologicznej F, Antykoncepcji G. Życia seksualnego H. Wywiadu rodzinnego I. Sytuacji socjoekonomicznej 2. Nawiązać kontakt z pacjentką by zdobyć jej zaufani...

plik doc

wywiad pielegniarski

wywiad
I Wywiad pielęgniarski 1.Dane osobowe:       Nazwisko i imię: XY       Wiek: 75 l       Adres zamieszkania: Katowice       Zawód: mechanik (emeryt)       Data przyjęcia do szpitala: 22. 03. 2010 r.       Tryb przyjęcia do szpitala: nagły       Pobyt w szpitalu: kolejny 3       Rozpoznanie lekarskie wstępne: krwotok mózgowy, marskość wątroby 2.Wyw...

plik doc

wywiad ginekologiczny

wywiad gineko
      Wywiad ginekologiczny Kobieta, lat 55, po operacji usunięcia mięśniaków macicy. W 3 dobie po operacji. Mięśniaki wykryte podczas badania kontrolnego w gabinecie ginekologicznym oraz po wykonaniu USG narządów rodnych. Pierwsza miesiączka w 12 roku życia, regularna co 29 dni. Ostatnia miesiączka 9.02.2013r., bolesna w drugim dniu cyklu miesiączkowego. Pacjentka po cięciu cesarskim, wykonanym w 1999r., z powodu pośladkowego ułożenia płodu. Dziecko urodz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,