plik pdf

wywiad i badanie fizykalne


Wywiad i badanie fizykalne Pielęgniarski rzut oka na problem badania fizykalnego Wykład 1 – mgr Dariusz Klonowski Co to jest badanie fizykalne? Określenie "fizykalne" mówi, Ŝe informacje potrzebne do postawienia rozpoznania uzyskiwane są przez lekarza, bądź inny personel medyczny, za pomocą oglądania, opukiwania, osłuchiwania i palpacji (obmacywania) pacjenta Czy badanie fizykalne dostarcza duŜo informacji badającemu? Pomimo olbrzymiego postępu w rozwoju metod diagnostycznych takic...

plik rtf

wywiad, rodzaje wywiadów

wywiad z babcią :) rodzaje i opis wywiadów
Wywiad Jest rozmową, w której biorą co najmniej dwie osoby, prowadzący wywiad (ankieter) i respondent (osoba, która będzie odpowiadała na pytania). Polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu od respondentów odpowiedzi. Celem rozmowy jest uzyskanie określonych wcześniej istotnych dla badacza danych. Typy wywiadów a) ustne i pisemne ustne- rozmowa na interesujący badacza temat. Pisemne- pytania i odpowiedzi mogą też być zadawane w formie pisemnej....

plik doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja
Metodologia badań pedagogicznych wykład 3 temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS ANKIETA Ankieta – najprostsza technika badawcza Podstawowe rodzaje ankiet       audytoryjna       pocztowa       otwarta       internetowa An...

plik doc

WYWIAD SRODOWISKOWY


Wywiad środowiskowy rodzinny Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomoc...

plik docx

Wywiad pielęgniarski


WYWIAD PIELĘGNIARSKI

Informacje ogólne:

Data wywiadu: …………………………………………………….

Podpis pielęgniarki: ……………………………………………….

Imię i nazwisko pacjenta:………………………………………….

Data urodzenia pacjenta: ………………………………………….

Zawód:…………………………………………………………….

Diagnoza lekarska:………………………………………………..

Ostatnie wyszukiwania