plik pdf

wytrzymałość


WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW MECHANIKA CIAŁA ODKSZTAŁCALNEGO Podstawą wytrzymałości materiałów są prawa statyki oraz wnioski wypływające z doświadczenia. Pomostem łączącym mechanikę ciał sztywnych z wytrzymałością jest wspomniana już zasada zesztywnienia. Pojęcie „wytrzymałość materiałów” m ożna traktować jako cechę, właściwość ciał stałych, polegającą na przeciwstawianiu się niszczącemu działaniu sił. Zadania „wytrzymałość materiałów” jako przedmiotu opisującego zachowanie się ciał odkształc...

plik docx

kwestie społeczne w pedagogice

kwestie społeczne w pedagogice

Wykład  z 9.11 2007

Analiza procesu faz pamięciowego

-rola powtarzania (zjawisko przełuczenia)

-wpływ sposobu uczenia się i rozłożenia powtórzeń w czasie uczenia się całościowe i częściowe

-zależnośc zapamiętywania od rodzaju materiału wpływ długości materiału podobieństwo elementów sezonowość i stopień znajomości materiału zainteresowania, motywacja nastawanie.

plik doc

materialoznawstwo

przydatne materialy dla studentow pierwszego roku mechaniki
Pytania kolokwialne i egzaminacyjne z materiałoznawstwa (i odpowiedzi). Version 1.04 (made by team from group 1) 1. Wymień podstawowe grupy materiałów i scharakteryzuj ich podstawowe własności. * materiały ciała stałego – o właściwościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka do wytworzenia produktów. * materiały naturalne – wymagające jedynie nadania kształtu * materiały inżynierskie: tworzywa metalowe, tworzywa meta...

plik doc

Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych

Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych,przykładowa procedura stworzona na zaliczenie
Transporterek S.A. Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych NR 123/PP/PP Wydanie: 1 Strona: 1 z 7 Spis treści: 1. Cel procedury 2 2. Zakres 2 3. Definicje 2 4. Odpowiedzialność 2 5. Organizacja ręcznych prac transportowych 3 6. Akty prawne 7 Transporterek S.A. Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych NR 123/PP/PP Wydanie: 1 Str...

plik odt

edukacja na odległość

podstwowoe pojęcia
Edukacja na odległość - Podstawowe pojęcia Wstęp Kształcenie niestacjonarne, w trakcie którego brak jest bezpośrednich kontaktów uczniów z nauczycielami nazywane jest powszechnie kształceniem na odległość. Cechą charakterystyczną kształcenia na odległość jest to, że uczniowie oddzieleni są od nauczycieli, ale wciąż pracują pod ich nadzorem i na opracowanych przez nich materiałach, które dystrybuowane są przez łączącą obie strony instytucję edukacyjną. Podstawą nauczan...

plik doc

Samorząd terytorialny


Samorząd terytorialny, to jedna z najstarszych form samorządu. Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny "wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych". Istotą samorządu terytorialnego stanowiącego przejaw zasady decentralizacji administracji w państwie jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez społeczność lokalną (gminy, powiatu, województwa). Co przy tym ważne, te jednostki samorządu terytorialneg...

plik doc

Porównawcze prawo samorządu terytorialnego państw UE

To są moje notatki z wykłada Dr. Jóskowiaka
Administracja publiczna w ujęciu funkcjonalnym polega na wykonywaniu funkcji publicznych określonych w Konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie obowiązującego. Administracja publiczna w ujęciu celowym polega na zespole działań przedsięwzięć organizatorskich i wykonywanych, prowadzona na rzecz organizacji interesu publicznego, przez różne organy na podstawie ustawy i w określonych prawnie formach. Administracja publiczna w ujęciu negat...

plik doc

standardy w pielegniarstwie

notatka zawiera 7 standardów obowiązujących w pielęgniarstwie
Standardy pielęgnowania to uznane przez środowisko pielęgniarskie wzory i normy realizacji poszczególnych funkcji i zadań pielęgniarki wobec pacjenta, adekwatne do miejsca pracy i zajmowanego przez nią stanowiska, przyjętej teorii i metody pielęgnowania, koncepcji zdrowia i weryfikowanie poziomu uzyskanych optymalnych i założonych efektów. Standard I Gromadzenie danych i diagnoza pielęgniarska ? zbieranie danych o rodzinie i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,