plik pdf

wytrzymałość


WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW MECHANIKA CIAŁA ODKSZTAŁCALNEGO Podstawą wytrzymałości materiałów są prawa statyki oraz wnioski wypływające z doświadczenia. Pomostem łączącym mechanikę ciał sztywnych z wytrzymałością jest wspomniana już zasada zesztywnienia. Pojęcie „wytrzymałość materiałów” m ożna traktować jako cechę, właściwość ciał stałych, polegającą na przeciwstawianiu się niszczącemu działaniu sił. Zadania „wytrzymałość materiałów” jako przedmiotu opisującego zachowanie się ciał odkształc...

plik doc

Badanie wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących

Badanie wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Badanie wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących Rok akademicki: 2012/2013 Wykonujący ćwiczenie: Piotr Wajs Adam Dębski Krzysztof Wojtulewicz Jakub Maciński Adrian Merta Data wykonania ćwiczenia: 14.10.2012 Wydział: Elektryczny Data oddania sprawozdania: 21.10.2012 Kierunek: Ener...

plik doc

Badanie rezystywności dielektryków stałych i ciekłych.

Sprawozdanie z badania rezystywności dielektryków stałych i ciekłych.
POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTOENERGETYKI Zakład Wysokich Napięć Ćwiczenie nr 10 Temat: Badanie rezystywności dielektryków stałych i ciekłych Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektryczny Studia dzienne magisterskie Specjalność Elektroenergetyka   Wykonawcy:       Marcin Karasiński Data Wykonania ćwiczenia 27.04.2010 Oddania sprawozdania 17.05.2010 Uwagi:      Ocena :  ...

plik doc

ugięcie belki

sprawozdanie z ugięcia belki
Anna Usnarska 201A POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Temat ćwiczenia: BADANIE BELEK       Cel ćwiczenia. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej jest zapoznanie się ze sposobem wyznaczania modułu sprężystości podłużnej materiału na podstawie pomiaru ugięcia belki. Celem drugiej części jest doświadczalne wyznaczenie wielkości reakcji statycznie niewyznaczalne...

plik doc

przenośniki

przenośnik
Podstawowe własności materiałów rozdrobnionych Racjonalne projektowanie i dobór parametrów techniczno-ruchowych środków transportu materiałów rozdrobnionych wymagają pełnych danych o rodzaju i własnościach fizyko-mechanicznych transportowanych materiałów, takich jak: gęstość usypowa, kąt naturalnego usypu, współczynniki tarcia wewnętrznego i zewnętrznego, granulacja oraz inne, jak: wilgotność, twardość, własności korodujące, trujące, samozapalające i wybuchowe oraz skłonność do...

plik odt

sterylizacja

lmwd,ooencoemo owmowd cwkdwdc
Magdalena Wadowska Pielęgniarstwo I rok - SUM Stały dostęp do materiałów sterylnych to jedna z podstaw niezakłóconej pracy placówki służby zdrowia. W zależności od decyzji osób zarządzających wyroby jałowe dostarczane są ze sterylizatorni zewnętrznej, tzw. outsourcingowej, lub też ze sterylizatorni zlokalizowanej w obrębie jednostki. W pierwszym przypadku wymogiem prawnym jest korzystanie z usług tych podmiotów, które wdrożyły system zarządzania jakością...

plik pdf

Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja

Moja praca inż., napisana przeze mnie osobiście:) Na pewno z (kilkoma) błędami.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Kierunek Studiów: Marcin Chyba Praca dyplomowa inżynierska Studia dzienne Projekt przenośnika wstrząsowego, z wyrównoważeniem sił bezwładności, do poziomego transportu materiałów ziarnistych Kierujący pracą: Prof. zw. dr hab. inż. Płock, 2008 r. Spis treści 1. 2. Wprowadzenie ........................................................................................................

plik docx

RUCHY SPOŁECZNE ? DŻIHADYZM

RUCHY SPOŁECZNE ? DŻIHADYZM

RUCHY SPOŁECZNE DŻIHADYZM

Ruchy społeczne wyróżniane są przez dwie właściwości:

  1. Jest cel. Do którego zrealizowania dążą, a tym celem jest jakiegoś rodzaju wielka zmiana społeczna
  2. Mają one formę niezinstytucjonalizowanych i nie sformalizowanych organizacji...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,