plik pdf

wytrzymałość


WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW MECHANIKA CIAŁA ODKSZTAŁCALNEGO Podstawą wytrzymałości materiałów są prawa statyki oraz wnioski wypływające z doświadczenia. Pomostem łączącym mechanikę ciał sztywnych z wytrzymałością jest wspomniana już zasada zesztywnienia. Pojęcie „wytrzymałość materiałów” m ożna traktować jako cechę, właściwość ciał stałych, polegającą na przeciwstawianiu się niszczącemu działaniu sił. Zadania „wytrzymałość materiałów” jako przedmiotu opisującego zachowanie się ciał odkształc...

plik pdf

wzory wytrzymałość materiałów

wzory na wydymałe
WZORY Z Lp. Wzór WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Objaśnienie Maksymalne naprężenie normalne Jednostka - σmax - maksymalne naprężenie normalne 1. σ max Mg = Wg - Mg - moment gnący (zginający) - Wg - współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie, którego wartość zależy od rozmiaru i kształtu przekroju elementu Pa Jednostkowy kąt skręcania dla skręcania prostego - Θ – jednostkowy kąt skręcania 2. M θ= x GI 0 - Mx – moment skręcający - G - moduł Kirchhoffa - I0 - bi...

plik doc

egzam z PKM

egzamin z PKM sem5 PK
1. RACJE ISTNIENIA WYTWORU 1. Racja celowości technicznej 2. Racja celowości ekonomicznej 3. Racja technologiczności konstrukcji RACJA CELOWOŚCI TECHNICZNEJ – konstrukcja jest to obraz maszyny lub formy użytkowej posiadającej zespół cech konstrukcyjnych ze względu na określoną funkcję, powstający w umyśle konstruktora Maszyna jest to twór materialny wykorzystujący zjawiska fizyczne w celu wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii Forma użytkowa jest...

plik docx

Materiałoznawstwo

materiały

Materiały skondensowane substancje, których właściwości  czynią je użytecznymi dla ludzi, ponieważ wykonuje się z nich złożone produkty pracy

Inżynieria materiałowa - dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem i praktycznym  wykorzystaniem zależności występujących pomiędzy syntezą strukturą

plik doc

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, pełny tytuł: charakterystyka sprężyn i próba udarowego zginania, wersja poprawiona i przyjeta przez wykładowce :)
Laboratoria Wytrzymałość materiałówKierunek: ZimRok:2 Grupa: 1Aneta BaraniakJowita BoczulakAgnieszka KolendaTEMAT ĆWICZENIACharakterystyka sprężynPróba udarowego zginaniaData wykonania:13.12.07.rData oddania:21.01.08.r 1.Opis przeprowadzonego doświadczenia i aparatu pomiarowego Badaną sprężynę w przypadku ściskania umieszcza się m...

plik doc

materialoznawstwo

przydatne materialy dla studentow pierwszego roku mechaniki
Pytania kolokwialne i egzaminacyjne z materiałoznawstwa (i odpowiedzi). Version 1.04 (made by team from group 1) 1. Wymień podstawowe grupy materiałów i scharakteryzuj ich podstawowe własności. * materiały ciała stałego – o właściwościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka do wytworzenia produktów. * materiały naturalne – wymagające jedynie nadania kształtu * materiały inżynierskie: tworzywa metalowe, tworzywa meta...

plik doc

tok pracy nauczyciela

Toka pracy nauczyciela
Tok pracy nauczyciela. Aby nauczyciel mógł przygotować w odpowiedni sposób integralną jednostkę tematyczną musi rozpocząć od sformułowania tematu naczelnego, który wynika z aktualnie obowiązującego programu nauczania. Forma jego musi być wyraźna i na tyle ogólna, aby obejmował wszystkie zamierzone zajęcia. Czyli różne przedmioty przypadające w danym czasie oraz pewne treści wychowawcze i dydaktyczne, np.: ?Legendy o mojej miejscowości?, ?Technika w służbie człow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,