plik pdf

wzory wytrzymałość materiałów

wzory na wydymałe
WZORY Z Lp. Wzór WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Objaśnienie Maksymalne naprężenie normalne Jednostka - σmax - maksymalne naprężenie normalne 1. σ max Mg = Wg - Mg - moment gnący (zginający) - Wg - współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie, którego wartość zależy od rozmiaru i kształtu przekroju elementu Pa Jednostkowy kąt skręcania dla skręcania prostego - Θ – jednostkowy kąt skręcania 2. M θ= x GI 0 - Mx – moment skręcający - G - moduł Kirchhoffa - I0 - bi...

plik pdf

Egzamin ustny wytrzymałość materiałów


1. Aksjomat Boltzmanna - składowe naprężeń stycznych prostopadłe do krawędzi przecięcia się dwóch elementarnych przekrojów wzajemnie prostopadłych są sobie równe. Ta zależność zmniejsza ilość składowych stanu naprężenia w dowolnym punkcie z dziewięciu do sześciu. τyz=τzy τxy=τyx τxz=τzx

Ostatnie wyszukiwania