plik doc

wysrostek robaczkowy

proces pielęgnowania z oddziału chirurgii
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed z...

plik doc

wyrostek robaczkowy

pielegnacja w ostrym wyrostku robaczkowym
Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich Wydział Zdrowia Publicznego Pielęgniarstwo II rok Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne POSTĘPOWANIE PIELĘGNACYJNE W PRZEWLEKŁYM I OSTRYM ZAPALENIU WYROSTKA ROBACZKOWEGO Opracowały: Kamila Praczyk Małgorzata Rogińska Grupa: 8 Wrocław 2008...

plik doc

Praca zaliczeniowa z Chirurgii - ZAPALENIE WYROSTKA!

Zapalenie wyrostka.
SPIS TREŚCI: WSTĘP ….……………………………………………………………….3 OPIS PRZYPADKU….………………………………………………….4 BADANIE PODMIOTOWE..…………………………………………..5 BADANIE PRZEDMIOTOWE ………………………………………..8 PIŚMIENNICTWO       ……………………………………………………13       I. WSTĘP       Wyrostek robaczkowy jest uwypukleniem jelita grubego, które stanowi przedłużenie kątnicy (tzw. jelita ślepego). Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu kształtowi przypominającemu...

plik doc

badania fizykalne

zestaw pytań do egzaminów na specjalizacje
BADANIA FIZYKALNE 1. Trzeci ton serca T3 wysłuchujemy za pomocą: a) lejka b) membrany c) oglądania d) badania palpacyjnego 2. W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?: a) nie można jej osłuchać b) gdziekolwiek w okolicy serca c) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka d) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka 3. Przyjmowanie pozycji siedzącej przez pacjenta jest typowe dla: a) ataku astmy oskrz...

plik doc

pielegnacja w niedroznosci jelit

pielegnacja w niedroznosci jelit
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Zdrowia Publicznego Pielęgniarstwo licencjat II rok ?Postępowanie pielęgnacyjne podczas leczenia niedrożności jelit? WYKONANIE: Kamila Nowak, Joanna Nester Gr. 7 Jelito cienkie zajmuje centralną część jamy brzusznej. Ma około 6 m długości. Pierwszą bezkrezkową część stanowi dwunastnica. Część jelita cienkiego,...

plik DOC

Fizjologia


1. Wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii u człowieka biorą udział: A) układ rozrodczy, gruczoły potowe i nerki B) gruczoły mleczne, nerki i płuca C) gruczoły potowe, nerki i płuca D) wyrostek robaczkowy, nerki i płuca 2. Prawo wszystko albo nic mówi że komórka odpowiada na bodziec: A) progowy i podprogowy zawsze maksymalnie B) progowy minimalnie C) podprogowy minimalnie D) nadprożowy maksymalnie 3. Prawidłowa czynność nerek jest zachowana gdy w pełni sprawne jest: A...

plik doc

pytania badania fizykalne

pytania i odpowiedzi z testu badania fizykalne w pielęgniarstwie specjalizacja pielęgniarska
BADANIA FIZYKALNE 1. Trzeci ton serca T3 wysłuchujemy za pomocą: a) lejka b) membrany c) oglądania d) badania palpacyjnego 2. W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?: a) nie można jej osłuchać b) gdziekolwiek w okolicy serca c) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka d) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka 3. Przyjmowanie pozycji siedzącej prz...

plik doc

problemy z pisaniem

ddddd
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed zabiegiem przygotowano pole operacyjn...

plik doc

Pytania z anatomii

Pytania z zakresu : brzuch, miednica, kończyna dolna.
Pytania do kolokwium z BRZUCHA, MIEDNICY i KOŃCZYNY DOLNEJ Brzuch: -po jakiej stronie leżą narządy -kanał pachwinowy- ograniczenia, co zawiera -przepukliny brzuszne- rodzaje i występowanie -rysunek; wątroba+ pęcherzyk żółciowy -mięsnie brzucha -miejsca zmniejszonego oporu -jakie narządy leża zewnątrzotrzewnowo i wewnątrzotrzewnowo również pierwotne i wtórne -zachyłki otrzewnej -więzadła(parzyste i nieparzyste) -krezki,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,