plik doc

Psychologia


PSYCHOLOGIA dr Anna Żmijewska       Czy psychologia jest nauką o duszy? Słowo psychologia rozbija się na dwa słowa psycho- dusza i logos- słowo, wnioskując psychologia oznacza „naukę o duszy”. Zajmuje się zbadaniem zewnętrznego zachowania człowieka. Jednak, aby zbudować to zachowanie trzeba wniknąć w głąb duszy człowieka. Wszystko co ludzie wyrażają na zewnątrz ma swoje podstawy wewnątrz. Jeśli coś się dzieje w środowisku wewnętrznym to dzije się także wewnątrz człowieka....

plik doc

Wynalazki drugiej połowy XIX wieku

Interesujące informacje o wynalazkach
WYNALAZKI DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU: Końcowe lata XIX wieku to okres głębokich przemian, obejmujący wszystkie dziedziny działalności człowieka, począwszy od nauki, a kończąc na muzyce i szkolnictwie. Okres ten to czas wzrostu liczebności ludzi, to ogromny postęp techniczny, przemysłu i miast. Jest to wiek określany mianem „wieku pary i elektryczności”. 1860 - silnik gazowy (Lenoir, Francja) - pierwszy użyteczny silnik spalinowy, dwusuwowy, jednocylin...

plik doc

podstawy marketingu

wykłady
Podstawy marketingu WYKŁAD 1 23.10.2007 Etapy ewolucji marketingu: Era produkcyjna ? związana z rewolucją przemysłową drugiej połowy XIX wieku w USA a następnie w Europie Zachodniej. W Polsce podejście to dominowało przez cały okres funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej. Era marketingowa ? w krajach wysoko rozwiniętych rozpoczyna się na początku lat pięćdziesiątych. Era sprzedażowa ? trwała od połowy lat dwudziestych XX wieku do lat pięćdziesiątych w kra...

plik doc

Wprowadzenie do psychologii

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii
Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem...

plik docx

Historia architektury i sztuki wykład Akademia Krakowska

Notatka zawiera kilka informacji z wykładu na uczelni : Krakowska Akademia Frycza Modrzejewskiego. Obejmuje podstawowe zagadnienia jak styl i inne.

We Włoszech, we Francji, gdzie wydawałoby się że jest najwięcej zabytków niczym aktywnymi dziejami sztuki na poziomie uniwersyteckim nikt się nie zajmował.

Pół wieku później dopiero zaczęły powstawać pierwsze katedry historii sztuki we Francji i we Włoszech po pierwszej wojnie światowej...

plik doc

Partie i systemy partyjne

notatka mówi o partiach, ich funkcjach jak również o systemach partyjnych
PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE Ciała pośredniczące we współczesnym państwie odgrywają istotną rolę pomiędzy społeczeństwem a ośrodkami władzy państwowej. Do tych ciał pośredniczących zaliczamy: - partie polityczne oraz tzw. grupy nacisku nazywane grupami interesów. Te ciała pośredniczące ułatwiają skupionym w nich obywatelom wywieranie wpływ na bieg spraw państwowych. Partie polityczne są ściśle związane z historią,...

plik doc

Etapy rozwoju przemysłu społeczno-ekonomicznego świata

Etapy rozwoju przemysłu społeczno-ekonomicznego świata
TEMAT: Etapy rozwoju przemysłu społeczno-ekonomicznego świata. Najważniejszą formą wytwórczej działalności człowieka było rzemiosło, czyli wyspecjalizowana produkcja przedmiotów codziennego użytku przeznaczona na sprzedaż. W XIII w. rozszerzono działalność, dokonano podziału pracy, wprowadzono maszyny napędzane siłą mięśni ludzkich, powstały tzw. manufaktury. Rewolucje przemysłowe: pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się...

plik pdf

działania twórcze egzamin

odpowiedzi do działań twórczych do egzaminu na zaliczenie...moze nie wszystko tam jest ale warto pobrac...
1. Opisać krótko historię pojęcia twórczości (podać okresy twórczości) Twórczość nieświadoma (powstało pojęcie twórczości, ale nie przysługiwało ono człowiekowi) od Staro ytnego Egiptu do czasów nowo ytnych T. świadoma i niezamierzona (człowiek ma prawo tworzenia ale nie ma prawa do panowania nad tworzeniem. Natchnienie panuje nad artystą, który musi mu się poddać) od wystąpienia Sarbi...

plik docx

osoby upośledzone umysłowo

Osoby upośledzone umysłowo.

Osoby upośledzone umysłowo :

Początkowo traktowano osoby pośledzone umysłowo jako opętane przez złego ducha. Torturowano je chcąc pomóc (wypędzić ducha)

Ok. połowy XIX wieku zaczęto dopiero dostrzegać że upośledzenie to choroba. Filip Pinel zdecydował się na zmianę leczenia osób upośledzonych, nie z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,