plik rtf

leki patologia noworodka

Leki najczęściej stosowane na oddziale patologii noworodka opis
Leki z Patologii Noworodka ERKA: Metronidazol- wykazuje działanie pierwotniakobójcze i bakteriobójcze wobec drobnoustrojów beztlenowych Polfilin- lek do stosowania dożylnego. jest przeznaczony do stosowania u osób cierpiących z powodu występujących u nich zaburzeń obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego (wywołanych miażdżycą, cukrzycą lub stanami zapalnymi), niedokrwień kończyn dolnych, angiopatii cukrzycowych, pro...

plik pdf

dydaktyka

studia edukacyjne
STUDIA EDUKACYJNE NR 21/2012 DARIA HEJWOSZ-GROMKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SPOŁECZNE FUNKCJE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W RPA I KONSTRUOWANIE RÓŻNICY ABSTRACT. Hejwosz-Gromkowska Daria, Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego w RPA i konstruowanie różnicy [Social function of higher education in South Africa and the construction of the difference]. Studia Edukacyjne nr 21, 2012, Poznań 2012, pp. 45-61. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-...

plik doc

Studium przypadku - historia CocaColi

studium przypadku z zajęć podstaw zarządzania.
The Coca- Cola Company ZiE, I rok Zarządzania, gr. 6 THE COCA-COLA COMPANY Celem tej pracy jest przedstawienie fenomen, jakim niewątpliwie jest The Coca-Cola Company. Omówimy strukturę, działalność oraz historię tego międzynarodowego giganta. Wszystko zaczęło się w 1886 roku Dr John Pemberton, aptekarz z Atlanty, wyprodukował brązowy syrop na bazie liści koki i o...

plik doc

Style przywództwa

Na negocjacje
Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa (wg R Lippita , R White'a)Styl autokratyczny zarządzania charakteryzuje się tym, że kierownik sam określa cele grupy, dokonuje podziału pracy, wydaje rozkazy i polecenia, sam kontroluje i ocenia wyniki pracy poszczególnych członków grupy. Nie podejmuje natomiast żadnych czynności z zakresu pracy wykonawczej. Swych decyzji nie uzasadnia Jego oceny pracy członków grupy są arbitralne. Przy tym stylu zarządzania członkowie grupy n...

plik doc

R Meighan


ROZDZ. 6 UKRYTY PROGRAM ? SPOJRZENIE OGÓLNE Wprowadzenie Ukryty program to to wszystko, co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu. ?Ukryty program to to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie nauczyciel.? Head, 1974 W swej pracy Postman i Weingartner (1971) wskazuj? prawdopodobne konsekwencje ukrytego programu; otó? uczniowie mog? np. nauczy? si?, ?e: - Bierna akceptacja jest bardziej po??dana ni? aktywny krytycyzm - Opinii w?adzy nale?y ufa? i cen...

plik doc

kultury in vitro

Wykłady na czwartym roku biologii
KULTURY IN VITRO Wykład I 22.02.2007 r. Słowo kultury in vitro oznacza zarówno przedmiot jakim w tym przypadku są rośliny, jak i czynności wykonywane na tych roślinach. Kultury in vitro: - prowadzone są w naczyniach - odizolowane od środowiska zewnętrznego - rosną na pożywkach (czarna pożywka zawiera węgiel) - kulturami mogą być organy roślinne, tkanki, pojedyncze komórki - muszą być zachowane sterylne warunki Komórka kompetentna - to taka komór...

plik doc

8/27 History of Great Britain - The Wars of the Roses

8/27 History of Great Britain - The Wars of the Roses
The Wars of the Roses (name gave by the novelist Walter Scott) NoblesLancasteriansYorksKing supporters Red roseDuke of York (Richard) supporters White rose Henry VI ? king as a baby (1422 - 1471) into educations ? founded: Eton College, King?s College in Cambridge mental illness because of his disability to rule England lost France and wars: 1429 Joan of Arc led French against king?s army and coronation of Charles VII...

plik doc

15/27 History of Great Britain - Thirty Years\' War

15/27 History of Great Britain - Thirty Years\' War
Thirty Years' War (1618-1648) The Bohemian Revolt (1618-1625) The king-elect, Ferdinand, sent two Catholic councillors as his representatives to Hradéany Castle in Prague in May 1618. The Bohemian Hussites seized them out threw the palace window which was some over 70 feet off the ground. This event, known as the Second Defenestration of Prague, is what started the Bohemian Revolt. The death of Emperor Matthias in 1619 emboldened...

plik doc

Introduction to Literature

Introduction to Literature - poetry, narration, figure of speech, rhyme scheme, tropes, symbol, symbolism, irony, satire etc
Introduction to literature Genre (read żar, gatunek) ? form of a literary work (forma utworu literackiego) for example: novel, tragedy, ode Stanza (zwrotka, strofa) ? in poetic work repeatable order of verses, usually with definite order of rhymes (powtarzający się w utworze poetyckim układ wersów, zwykle o określonym układzie rymów) Verse (wiersz) ? short...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,