plik odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.
MOTYWACJE:       MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE       MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.       MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.       MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energ...

plik odt

Stres i radzenie sobie ze stresem

Stres traumatyczny, ostry i chroniczny, skutki dla zdrowia, pozytywne i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
STRES STRES – reakcja mobilizacyjna naszego organizmu na zagrozenia, ograniczenia, wyzwania.       Stres może być:       CHRONICZNY       OSTRY       TRAUMATYCZNY       Stres chrnoniczny działa metodą kropelkową       Stres ostry pojawia się nagle i z dużą siłą, ale nie trwa...

plik docx

statystyka wykład

opis dwucechowy

Statystyka 05.03.2013

OPIS DWUCECHOWY

RACHUNEK KORELACJI

POMIAR ILOŚCIOWY

  1. Metody badania korelacji między zmiennymi
  2. Szeregi statystyczne
  3. Wykresy- sposób obrazowy; wykresy rozrzutu ; na ich podstawie można stwierdzić charakter zależności
  4. Obliczanie ws...

plik pdf

L05NEFiR

Lista 5 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 5 do zajęć z matematyki – LS NE FiR wykres funkcji, logarytm, szereg arytmetyczny i geometryczny A1. Narysować wykresy funkcji: a) y = 2x - 4; b) y = |2x – 4|; e) y = |x2 – 4x + 4|; f) y = x2 – 4|x| + 4; a) log10 3 10 > log102; e) sin3 < sin4; b) 2 log 2 3 > 2 log 3 2 ; f) |sin3| < |sin4|; c) y = |2x – 4| – 3; g) y = |x2 – 4| – 4; c) 2 log 2 3 > 3log 3 2 ; d) y = |x – 4| + |x + 4|; g) y = –(x – 4)2 +...

plik doc

sprawko Obieg Rankine\'a symulacja

sprawko z laborek- symulacja na komputerach
Politechnika Poznańska Temat: Wyznaczanie parametrów obiegu Rankine’a za pomocą symulacji komputerowej – porównanie z wynikami otrzymanymi metodą obliczeniową. Rok akad. II Semestr 3 Grupa EN - 3 Wydział elektryczny       Zygmunt Marcin       Obara Wiktor Data wykonania ćwiczenia: 09.11.2010 Ocena: Uwagi:       Wiadomości wstępne. Obieg Rankine’a - wodno – parowy obieg termodynamicz...

plik docx

makroekonomia


Skrót    Funkcja    Zgodny Ctrl + B    Pogrubienie czcionki    Tak Ctrl + U    Podkreślenie czcionki    Tak Ctrl + i    Kursywa    Tak Ctrl + C    Kopiuje do schowka zaznaczony zakres    Tak

plik doc

Statyczna próba rozciągania

sprawozdanie z lab. wytrzymałość materiało, do ćwiczenia, statyczna próa rozciągania.
Protokół statycznej próby rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004 Data : 27.10.09 Imię i nazwisko wykonującego próbę : Wydział : BMiZ Grupa :ZP4 Typ maszyny wytrzymałościowej : HECKERT Temperatura otoczenia : 21,4°C Oznaczenie próbki--Gatunek materiału--Średnice zmierzoned11mm10,07d12mm10,08d21mm10,08d22mm10,09d31mm10,08d32mm10,08Średnica próbki na długości roboczejdmm10,07Maksymalna...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,