plik pdf

konstrukcje metalowe-wykłady

konstrukcje metalowe wykłady
Konstrukcje metalowe ______________________________________________________________________________________________ 35 Połączenia w konstrukcjach stalowych Rodzaje połączeń stosowanych we współczesnych konstrukcjach metalowych: • • • • • połączenia typu sworzniowego (nity, śruby zwykłe, śruby średniodokładne, sworznie), połączenia cierne (sprę one śrubami wysokiej wytrzymałości), połączenia czołowe /doczołowe/ (sprę one śrubami wysokiej wytrzymałości), połączen...

plik pdf

pkm wykłady


Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŜ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna – mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy lub przemiany energii na pracę mechaniczną. Maszyny robocze - za ich pomocą następuje zmiana własności, stanu, kształtu lub połoŜenia przedmiotu Silniki – za ich pomocą następuje zamiana energii na pracę 1 Pojęcia podstawowe Konstrukcja – abstrakcyjny zapis maszyny Konstruowanie...

plik doc

TWORZENIE I FORMATOWANIE PROSTYCH WYKRESÓW JAKO SPOSÓB GRAFICZNEGO PRZ

notatka z zajęć informatyki, podstawowa wiedza, do szkoły średniej powinno wystarczyć
TWORZENIE I FORMATOWANIE PROSTYCH WYKRESÓW JAKO SPOSÓB GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W ARKUSZU KALKULACYJNYM Wykres jest graficzną reprezentacją danych. Wykres może być narysowany bezpośrednio na arkuszu danych bądź może zostać umieszczony na osobnym arkuszu wykresów. Microsoft Excel pozwala na tworzenie całego szeregu różnorodnych typów wykresów. Kreator wykresów Kreator wykresów przeprowadza...

plik doc

Prawo Administracyjne

Wykład 1 i 2. ;)
PRAWO ADMINISTRACYJNE. WYKŁAD NUMER 1. 1.Określenie administracji. 2.Administracja może być rozpatrywana w ujęciach. 3.Definicje Pozytywne. 4.Definicje Negatywne. 5.Rodzaje administracji publicznej. 6.Podział Administracji. 7.Prawo Administracyjne (Pojęcie). 8.Podział prawa administracyjnego. 9.Istota prawa administracyjnego. 10.Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. 11.Źródła prawa administracyjnego. 12.Pojęcia : Konstytucja, Umowa, Rozporządzenie....

plik doc

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA  Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1.  Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że usta...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,