plik docx

formalizm

formalizm

Formalizm (kognitywistyka) lub formalizacja sposób postępowania, procedura, lub ich produkt ściśle przestrzegający uprzednio zdefiniowane reguły.

  1.  formalizm rosyjski kierunek w filozof...

plik DOC

TARGOWICA I ii ROZBIOR POLSKI

przedstawiony przebieg wojny polsko rosyjskiej i jej skutek czyli II rozbior Polski
KONFEDERACJA TARGOWICKA I II ROZBIÓR POLSKI Przeciwko głównemu dziełu Sejmu Wielkiego wystąpiła rodzima reakcja i obca przemoc, które doprowadziły do jego unicestwienia. Wkrótce po uchwaleniu Konstytucji do Petersburga udała się grupa magnatów, z prośbą o pomoc w obaleniu Konstytucji. Caryca przyjęła ich z otwartymi ramionami, bowiem sama określała Konstytucję mianem ?zarazy rewolucyjnej?. Podobnie Kon...

plik doc

Wojna o Inflanty

Wojna o Inflanty
Wojna o Inflanty Poza bezpośrednimi uczestnikami wojny jej wynikiem zainteresowane były inne państwa europejskie, przede wszystkim Niderlandy, Anglia, Francja oraz cesarz niemiecki. Wstępem do wojny był konflikt o Inflanty. Król polski Zygmunt II August interweniował zbrojnie w spór między arcybiskupem ryskim a wielkim mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych, co zakończyło się zawarciem przymierza polsko-inflanckiego skierowanego przeciw Rosji (traktat pozwolski, 14 IX 15...

plik DOC

Konfederacja targowicka

Konfederacja targowicka
Konfederacja targowicka Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej, część magnaterii i bogatej szlachty polskiej nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę Konstytucję i w dniu 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia. W rzeczywistości spisek został zawiązany wcześniej w Petersburgu, pod patronatem carycy Katarzyny II, która od 1768 występowała jako...

plik odt

august III sas

panowanie augusta III w PL
Po śmierci A. II nastąpil rozpad stronnictwa saskiego i porozumienie opozycji z Familią w sprawie obioru St. Leszczynskiego na króla PL. Prymas Teodor Potocki sugerował wykluczenie kandydatury cudzoziemskiej. Tak też się stało na sejmie konwokacyjnym z przełomu kwietnia i maja 1733. stawiano na kandydata francuskiego, bowiem dwór francuski juz przed konwokacją oglosił że bedzie bronił wszelkimi dostępnymi sposobami wolnej elekcji w PL, a jej naruszenie uzna za z...

plik doc

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opra


Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opracowanie 1. Interesy narodowe       zapewnienie niepodległości       nienaruszalność terytorialna       wolności       bezpieczeństwa       poszanowania praw człowieka       ochrona środowiska       rozwój cywilizacyjny       stworzenie warunków do rozwoju społecznego     &n...

plik doc

wykłady z fizjologii

wykłady z fizjologii człowieka z jednej z AM
Fizjologia na podstawie wykładów Upgrade 2000/2001 Wskazówki:       Kolejność wykładów została zmieniona w stosunku do roku 2000/2001, aby tworzyły jakąś całość (mniej lub bardziej logiczną.)       Zaniechano podziału na kolejne wykłady, zastąpiono go podziałem na tematy.       W rodziale Regulacja krążenia, większość pozostawiono po staremu (tzn. z roku 1998/1999), a w podrozdziale „st...

plik doc

Wykłady z estetyki

wykłady z estetyki UAM Kulturoznastwo
WYKŁADY Z ESTETYKI ( PROF. DZIAMSKI) – III ROK KULTUROZNAWSTWA WYKŁAD (06. 03. 2006 r.) Co składa się na przedmiot estetyki? (3 możliwe ujęcia) - estetyka jako teoria postawy estetycznej - estetyka jako filozofia sztuki - estetyka jako metakrytyka (filozofia krytyki) I 1.teoria dyskursu estet. teoria bezinteresownej uwagi skupionej na przedmiocie teoria percepcji artystycznej ( see Ele) estetyzacja ≠ upiększenie! 2. fi...

plik doc

Sadownictwo wykłady

wykłady z sadownictwa
Sadownictwo Wykład pierwszy 7.X.09 Rola czynnikow przyrodniczych w uprawie roslin sadowniczych Czynniki klimatyczne: temp, suma temp aktywnych tzn suma dobowych temp pow 5 stopni, srednia temp okresu wegetacji, przymrozki, zastoiska mrozowe Minimalna temp ponizej ktorej roslina może zginac jablon -30- -35st C, wisnia –30, sliwa –25,grusza –25, morela i czeresnia –25 i brzoskwinia –20. Czynnikiem ograniczajacym uprawe niektórych gat i odm ros sad jest zbyt mala ilo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,