plik pdf

Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz.

Wykłady z literatury powszechnej. Ujęcia problemowe lektur oraz ich streszczenia (częściowe bądź całościowe). Utwory takie jak: Odyseja, Eneida, Orland szalony, Luzytanie, Magia grzechu, Faust, Kandyd i wiele późniejszych. (niestety są też literówki)
Wykłady – Powszechna Zadania literatury powszechnej: – literatury zawsze ze sobą korespondowały – Curtius uznaje epos o Gilgameszu (IV-III tys. p.n.e.) za kamień milowy literatury europejskiej – wędrówki ludów pozwalały rozpowszechniać się mit...

plik doc

wykłady z fizjologii

wykłady z fizjologii człowieka z jednej z AM
Fizjologia na podstawie wykładów Upgrade 2000/2001 Wskazówki:       Kolejność wykładów została zmieniona w stosunku do roku 2000/2001, aby tworzyły jakąś całość (mniej lub bardziej logiczną.)       Zaniechano podziału na kolejne wykłady, zastąpiono go podziałem na tematy.       W rodziale Regulacja krążenia, większość pozostawiono po staremu (tzn. z roku 1998/1999), a w podrozdziale „st...

plik doc

Wykłady z estetyki

wykłady z estetyki UAM Kulturoznastwo
WYKŁADY Z ESTETYKI ( PROF. DZIAMSKI) – III ROK KULTUROZNAWSTWA WYKŁAD (06. 03. 2006 r.) Co składa się na przedmiot estetyki? (3 możliwe ujęcia) - estetyka jako teoria postawy estetycznej - estetyka jako filozofia sztuki - estetyka jako metakrytyka (filozofia krytyki) I 1.teoria dyskursu estet. teoria bezinteresownej uwagi skupionej na przedmiocie teoria percepcji artystycznej ( see Ele) estetyzacja ≠ upiększenie! 2. fi...

plik doc

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMESTR!
Pedagogika jako nauka Kryteria naukowości pedagogiki 1. Kto to jest pedagog? 2. Czy do wychowania potrzebna jest teoria? 3. Po co studiować pedagogikę, jeżeli podstawową zasadą w wychowaniu jest zasada ?złotego środka?? Każda nauka musi posiadać: 1. przedmiot 2. metodologię 3. terminologię Przedmiotem danej dziedziny jest to, czym ona się zajmuje, nad czym pracuje, jakiego rodzaju rzeczywistość ma zamiar udoskonalić, co jest tematem jej r...

plik doc

Sadownictwo wykłady

wykłady z sadownictwa
Sadownictwo Wykład pierwszy 7.X.09 Rola czynnikow przyrodniczych w uprawie roslin sadowniczych Czynniki klimatyczne: temp, suma temp aktywnych tzn suma dobowych temp pow 5 stopni, srednia temp okresu wegetacji, przymrozki, zastoiska mrozowe Minimalna temp ponizej ktorej roslina może zginac jablon -30- -35st C, wisnia –30, sliwa –25,grusza –25, morela i czeresnia –25 i brzoskwinia –20. Czynnikiem ograniczajacym uprawe niektórych gat i odm ros sad jest zbyt mala ilo...

plik doc

Podstawy Bezpieczeństwa Międzynarodowego - wykłady


Podstawy Bezpieczeństwa Międzynarodowego – wykłady Temat I: Ekologia i zmiany klimatyczne jako czynniki destabilizujące bezpieczeństwo międzynarodowe. Jedynym sposób który jest możliwy aby skutecznie walczyć z coraz bardziej pogłębiającym się procesem zmian klimatycznych jest globalna współpraca w tej kwestii. Problemy ekologiczne są problemami natury transnarodowymi ponieważ, swoim zasięgiem potrafią obejmować obszar wykraczający poza granice państwa na którego obszarze kataklizm...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,