plik doc

Embriologia Wykład

EMBRIOLOGIA WYKŁAD 19.05.2009 Bruzdkowanie (ssaków) IMPLANTACJA RÓŻNICOWANIE I MORFOGENEZA ZARODKÓW CZŁOWIEKA PRZED GASTRULACJĄ...
EMBRIOLOGIA WYKŁAD 19.05.2009 Bruzdkowanie (ssaków)       pierwszy etap rozwoju -> zygota dzieli się na blastomery       wynik bruzdkowania to blastula (nazwa zarodka ssaków podczas bruzdkowania – morula, a następnie blastocysta       wśród kręgowców ssaki są gromadą wyjątkową ponieważ genom zygotyczny jest akt...

plik rtf

[NOTATKI] Ekonomia Wykład z 20.11.2009

Wykłady z Ekonomii z dnia 20.11.2009 na UO
--- MOJE NOTATKI Z WYKŁADU EKONOMII z dnia 20.11.2009 --- Łukasz Malkiewicz Obieg kapitałów w przedsiębiorstwie: 1) zakup czynników produkcji (kapitał w formie pieniężnej), 2) produkcja dóbr (kapitał w formie rzeczowej), 3) sprzedaż wytworzonych dóbr (kapitał w formie pieniężnej) PN2 - PN1 > 0 - zysk, PN2 - PN1 < 0 - strata, PN2 - PN1 = 0 - zero PN1 - suma wydana na zakup czynników produkcji. PN2 - suma uzyskana ze sprzedaży wytw...

plik doc

socjologia edukacji... wykłady

wykłady z całego roku - SOCJOLOGIA -
SOCJOLOGIA EDUKACJI Treści programowe wykładów: Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Socjologia edukacji ? przedmiot, problemy, funkcje. Nowoczesne społeczeństwo ? nowoczesna osobowość społeczna. Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji. Rola społeczna Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych. Paradygmaty soc...

plik doc

ANTROPOLOGIA WYKŁAD

ANTROPOLOGIA WYKŁAD
ANTROPOLOGIA Wykład II Barbara Tomczak 05.03.2009 Odwrotnością daru ślubnego jest POSAG, jest to wydzielona część majątku rodziców przekazywana prawnie córce w momencie wyjścia za mąż, stanowi wraz z majątkiem małżonka podstawę materialną funkcjonowania nowego związku i podstawę wyposażenia dzieci zrodzonych z tego związku. Posag jest prawną własnością kobiety, nawet jeśli w trakcie trwania...

plik doc

Sadownictwo wykłady

wykłady z sadownictwa
Sadownictwo Wykład pierwszy 7.X.09 Rola czynnikow przyrodniczych w uprawie roslin sadowniczych Czynniki klimatyczne: temp, suma temp aktywnych tzn suma dobowych temp pow 5 stopni, srednia temp okresu wegetacji, przymrozki, zastoiska mrozowe Minimalna temp ponizej ktorej roslina może zginac jablon -30- -35st C, wisnia –30, sliwa –25,grusza –25, morela i czeresnia –25 i brzoskwinia –20. Czynnikiem ograniczajacym uprawe niektórych gat i odm ros sad jest zbyt mala ilo...

plik pdf

Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz.

Wykłady z literatury powszechnej. Ujęcia problemowe lektur oraz ich streszczenia (częściowe bądź całościowe). Utwory takie jak: Odyseja, Eneida, Orland szalony, Luzytanie, Magia grzechu, Faust, Kandyd i wiele późniejszych. (niestety są też literówki)
Wykłady – Powszechna Zadania literatury powszechnej: – literatury zawsze ze sobą korespondowały – Curtius uznaje epos o Gilgameszu (IV-III tys. p.n.e.) za kamień milowy literatury europejskiej – wędrówki ludów pozwalały rozpowszechniać się mit...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,