plik doc

wykaz lekow

wykaz lekow
Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. § 3. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł. § 4. 1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:     1) proszków dzielonych do 20 szt.;     2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;     3) substancji stoso...

plik doc

Pediatria - konspekt z wykładu

II rok: Konspekt z wykładu
Wykład z dn. 15.10.2007 Problemy pielęgnacyjne w chorobach metabolicznych i endokrynologicznych Anna Stodolak Choroby metaboliczne choroby wrodzone, charakteryzujące się: Nieprawidłową strukturą i funkcją białek oraz enzymów biorących udział w metabolizmie Nieprawidłowa funkcja enzymów pociąga za sobą zaburzenia przemian wszystkich składników budulcowych ciała człowieka Przyczyna tych chorób jest z reguły dobrze znana Leczenie przyczynowe jest niemożliwe (...

plik docx

Geriatria wyklady

Materialy z wykladow z przedmiotu geriatria

Tematy oraz konspekty wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne do opracowania w oparciu o e-learning.

Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce

Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie

Choroby układu ruchu

Infekcyjne stany chorobowe w wieku podeszłym

Specyficzne problemy geriatryczne (stan odżywiania, odleżyny, nie trzymanie zwieraczy)

plik doc

Embriologia Wykład

EMBRIOLOGIA WYKŁAD 19.05.2009 Bruzdkowanie (ssaków) IMPLANTACJA RÓŻNICOWANIE I MORFOGENEZA ZARODKÓW CZŁOWIEKA PRZED GASTRULACJĄ...
EMBRIOLOGIA WYKŁAD 19.05.2009 Bruzdkowanie (ssaków)       pierwszy etap rozwoju -> zygota dzieli się na blastomery       wynik bruzdkowania to blastula (nazwa zarodka ssaków podczas bruzdkowania – morula, a następnie blastocysta       wśród kręgowców ssaki są gromadą wyjątkową ponieważ genom zygotyczny jest akt...

plik rtf

[NOTATKI] Ekonomia Wykład z 20.11.2009

Wykłady z Ekonomii z dnia 20.11.2009 na UO
--- MOJE NOTATKI Z WYKŁADU EKONOMII z dnia 20.11.2009 --- Łukasz Malkiewicz Obieg kapitałów w przedsiębiorstwie: 1) zakup czynników produkcji (kapitał w formie pieniężnej), 2) produkcja dóbr (kapitał w formie rzeczowej), 3) sprzedaż wytworzonych dóbr (kapitał w formie pieniężnej) PN2 - PN1 > 0 - zysk, PN2 - PN1 < 0 - strata, PN2 - PN1 = 0 - zero PN1 - suma wydana na zakup czynników produkcji. PN2 - suma uzyskana ze sprzedaży wytw...

plik pdf

wykłady z grafiki

znajudja sie tutak same wykłady z wymiarowania ,pisma, rzutowania itp
Grafika Inżynierska Literatura 1. 2. 3. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WN-T, Warszawa 2005 Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 Oleksiuk W., Paprocki K., Elementy mechaniczne w elektronice”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977 Normy PN-ISO 10209-1:1994 – Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia. Terminy dotyczące rysunków techniczny...

plik doc

socjologia edukacji... wykłady

wykłady z całego roku - SOCJOLOGIA -
SOCJOLOGIA EDUKACJI Treści programowe wykładów: Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Socjologia edukacji ? przedmiot, problemy, funkcje. Nowoczesne społeczeństwo ? nowoczesna osobowość społeczna. Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji. Rola społeczna Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych. Paradygmaty soc...

plik doc

ANTROPOLOGIA WYKŁAD

ANTROPOLOGIA WYKŁAD
ANTROPOLOGIA Wykład II Barbara Tomczak 05.03.2009 Odwrotnością daru ślubnego jest POSAG, jest to wydzielona część majątku rodziców przekazywana prawnie córce w momencie wyjścia za mąż, stanowi wraz z majątkiem małżonka podstawę materialną funkcjonowania nowego związku i podstawę wyposażenia dzieci zrodzonych z tego związku. Posag jest prawną własnością kobiety, nawet jeśli w trakcie trwania...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,