plik doc

historia wychowania średniowiecze

opis wychowania w sredniowieczu, sparta ateny itd
Historia wychowania ? wykłady (średniowieczne wychowanie, uniwersytety, jezuici, Dewey, współczesne systemy oświaty) Średniowiecze - główne założenia Okres średniowiecza zamykał się w ramach od V do XV wieku. Początek tej epoki to upadek cesarstwo zachodnio-rzymskiego i kultury greckiej, ideologia średniowiecza kształtowana był głównie przez chrześcijaństwo. Upadek nauki i edukacji sprawił, iż jedynie kler stanowił warstwę społeczn...

plik rtf

Starożytność - pojęcia.

Pojęcia, terminy --> starożytność.
Historia Wychowania -- > Starożytność-- > pojęcia. Krypteje - powstania niewolnicze, organizowane nocą. Hoplita - 30letni męzczyzna, pełnoprawny obywatel starozytnej Sparty, posiadał prawa, mógł zasiadać we władzy, podejmować decyzje. Ponadto musiał się ożenić aby płodzić zdrowe dzieci najlepiej męzczyzn. Lakonia - półwysep grecki gdzie znajdowała się Sparta. Likurg - starożytny organizator wychowania w Sparcie. Efebia - czas bezpośredniego przygotowa...

plik doc

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. (XX-lecie międzywojenne).
2. EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. Ekspresjonizm (łac. expressio ? wyraz, wyrażenie) ? awangardowy prąd literacki, który pojawił się około 1910 roku w Niemczech i trwał do końca lat 20 XX wieku. Miał liczne odpowiedniki w literaturach narodowych Europy, ale nigdzie nie uzyskał takiego stopnia zaawansowania jak na niemieck...

plik doc

Grażyna - wypracowanie

wypracowanie
?Grażyna? Okoliczności powstania utworu : Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych źródeł historycznych dotyczących dziejów Litwy m.in. z kroniki Macieja Stryjowskiego, z dzieła historii Prus niemieckiego pisarza Kotzebuego. Mimo tych wszystkich zabiegó...

plik doc

Pojęcie archetypu

praca dotycząca pojęcia archetypu na podstawie motywów biblijnych
      „Pojęcie archetypu. Omów na podstawie znanych tekstów biblijnych” Starożytność, która trwała najdłużej spośród wszystkich epok, możemy nazwać zalążkiem kultury. Na jej ukształtowanie wpływ miały trzy wielkie religie jak wierzenia starożytnych greków, judaizm i chrześcijaństwo. Dwie ostatnie miały charakter monoteistyczny, ale mimo to występowały miedzy nimi spore różnice. Jednakże dla obu najważniejszą...

plik doc

Dykcjonarze i słowniki

Krótki opis słowników i dykcjonarzy od średniowiecza do oświecenia
DYKCJONARZE Na przełomie XV i XVI w. pojawiły się nomenklatory, dykcjonarze i wokabularze z "racjonalnym" układem. O porządku materiału przesądzały tradycje dzielenia bytów na kategorie z uwzględnieniem średniowiecznych aspektów teologicznych, dlatego też materiał był ułożony tematycznie, jak np. w słowniczkach autorstwa Jana Murmeliusza (1526) i Franciszka Mymera (1526), wydanych przez krakowskich mistrzów drukarstwa. Ka...

plik doc

renesans, główne idee

Główne idee renesansu i ich wpływ na kształtowanie się nowych modeli państw i nowych wzorców osobowych.
Główne idee renesansu i ich wpływ na kształtowanie się nowych modeli państw i nowych wzorców osobowych. Renesans, czyli odrodzenie, obejmuje okres od XIV do XVI wieku, zaś swym zasięgiem objął praktycznie wszystkie państwa Europy Zachodniej, a dokładniej - wszystkie, w których obowiązywała religia rzymskokatolicka, a więc także Polskę. Tendencje humanistyczne: Jedną z głó...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,