plik pdf

Cialdini Robert wywieranie wpływu na ludzi

Cialdini Robert wywieranie wpływu na ludzi
Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 1 z 276 Robert Cialdini, "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka" file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST... 2005-01-16 Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 2 z 276 file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST... 2005-01-16 Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 3 z 276 Ksi ka Wywieranie wp...

plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik pdf

Wokół wychowania- dr. Strykowska

Materiały uzupełniające autorstwa dr. Strykowskiej na zajęcia z pedagogiki, w założeniu, że student przeczytał książkę teoria wychowania
WOKÓŁ WYCHOWANIA Materiały na zajęcia z pedagogiki dr Justyna Strykowska 1 Wokół wychowania Materiały dydaktyczne na zajęcia prowadzone przez dr Justynę Strykowską, z pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej. Metody: dyskusja, metody warsztatowe, ćwiczenia i zadania Cele:      Treści: I. Istota wychowania. charakterystyka procesu wychowawczeg...

plik doc

socjologia

opracowanie pytań
Socjologia pytania wszystkie jakie zostały podane: Wymień nazwiska trzech wielkich osób mających swój dorobek w psychologii i wymień, za co są cenieni? Rodzina jako grupa społeczno wychowawcza. Przedstaw funkcje rodziny. Opisz zasady społecznego dowodu słuszności. Przedmiot psychologii społecznej. Interpretacja definicji. Społeczny dowód słuszności jako mechanizm wpływu społecznego. Podaj przykład. Zasada kontrastu i jej zastosowanie. Wywieranie wpływu na inn...

plik doc

Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.

PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Z DNIA 27 CZERWCA 1997 ROKU.
PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Z DNIA 27 CZERWCA 1997 ROKU       Pierwszy rozdział ustawy o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 roku rozpoczyna art. 1 ust. 1 zawierający definicje partii politycznej, według której „partia polityczna jest dobrowolna organizacją, stawiającą sobie za ce...

plik docx

PYTANIA na Psychologię społeczną

Przydatne zagadnienia na egzamin z Psychologii społecznej

Psychologia społeczna

1.Manipulacja społeczna

To celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi aby skłonić ją do działania sprzecznego z ich dobrem. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia osobistych korzyści...

plik doc

teoria wychowania - ściąga

Ściąga z pewnego zakresu teorii wychowania z pojęć tj: Def. wychowania, teoria wych. jako tradycyjna nauka o wych,Orientacja pozytyw/humanist, Wychowanie z poprawkami,Relacja wychowanek?nauczyciel, Teleologia wych,Diagnozowanie, Warstwicowa koncepcja. itp
Wychowanie – zawsze celowe, wcześniej zaplanowane wywieranie wpływu na aktywność drugiego człowieka z zamiarem wywołania oczekiwanych zmianw czyimś myśleniu, odczuwaniu, motywacji do zachowań, oraz samym zachowaniu za pomocą przyjętych w d...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska

wykłady z roku 2008
Teoretyczne podstawy wychowania wykłady 2008/09 14.09.2008 T:1 Geneza ewolucji i fazy rozwoju teorii wychowania w Polsce i na swiecie, rozróżnianie pojęć teorii wychowania, typologia teorii. Analiza porównawcza teorii wychowania a ich różnice i elementy zespolone, wychowanie jako wywieranie wpływu pedagogicznego. Modele pojęcia wychowania: (wychowanie jako): -element mymikij kulturowej -droga ku emancypacji -wspieranie rozwoju tożsamości -moduly systemowe, cech...

plik doc

Partie polityczne

Partie polityczne
1.Kryterium definicji partii politycznych-pojęcie partii jest różnorodnie definiowane. Wyróżniamy 9 kryteriów oparciu o które tworzone są definicje partii:1wspólnota poglądów-autorami takiego podejścia byli B.Constant oraz J.Blutschil- partia tu rozumiana jest jako zbiorowość zorganizowana, która posiada taki sam światopogląd 2 reprezentacja poglądów- partie reprezentują swoje i wyborców interesy, poglądy które realizują przy pomocy działalności politycznej 3 walka o wł...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,