plik doc

Anatomia


Kresomózgowie-2 półkule oddzielone sczeliną podłużną. Każda z polkul sklada sie z: kory mozgu-zew.wartstwa; istota szara, istota biala-wew.; tworza ja wypustki nrwowe jadro kresomozgowia komora bocznej-wew.polkuli w korze wyrozniamy platy: czolowy, skroniowy, ciemieniowy, potyliczny, wyspa, limbiczny. Granice platow:bruzda srod., boczna i ciemieniowo-potyliczna. Osrodki korowe: ruchu-plat czolowy, czuciaplat ciemieniowy, wzroku-plat potyliczny, sluchu-plat skroniowy. Miedzymoz...

plik doc

Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009

wykład i ćwiczenia z prawoznastwa z dnia 22.11.2009
Prawoznastwo ćwiczenia 22.11.2009 Akty normatywnego Zawiera tytul i podpis odpowiednie usz3eregowanie przepisów prawnych podpisywany przez premiera a jeśli powstal przez parlament podpisuje go prezydent. USTAWA Z DNIA 2 LIPCA O SWOBODZIE DZIALOW GOSPODARCZYCH ROZP MINISTRA W DNIU.... W SPRAWIE NA PODSTAWIE PRZEPISY OGÓLNE PRZEPISY SZCZEGOLNE częśc artykulowana PRZEPISY NOWELIZUJACE PRZEPISY O ZMIANIE PRZEPISOW P....

plik rtf

Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka

praca zaliczeniowa
WPŁYW AKTYWNOŚĆI FIZYCZNEJ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA I.‭ ‬Wstęp Rewolucja naukowo‭ ‬– techniczna,‭ ‬obok ogromnego postępu w rozwoju nauki,‭ ‬produkcji coraz większych ilości dóbr materialnych,‭ ‬zaspakajania stale rosnących potrzeb ludzkości niesie ze sobą wiele ujemnych skutków,‭ ‬jak:‭ ‬ograniczanie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka,‭ ‬obniżenie jego aktywności ruchowej‭ (‬samochód,‭ ‬telewizja‭)‬,‭ ‬szerzenie się chorób współczesnych cywilizacji‭ (‬głównie...

plik doc

pedagogika kultury

wykłady z KPW- pedagogika kultury aps
Marta Kochanek Pedagogika kultury – 11 wykładów 1. Filozoficzne podstawy pedagogiki kultury 1.1. Wprowadzenie – kultura jako myśl i wolność Czym jest KULTURA w rozumieniu pedagogiki kultury? To całokształt tradycji, która na nas wpływa, otacza nas, którą możemy interpretować i rozumieć. Słowo kultura może też kojarzyć się ze społeczeństwem (normy, wzory postępowania, zwyczaje) lub cywilizacją (postępem, techniką). Jednak w pedagogice kultury wykracz...

plik doc

dydaktyka

dydaktyka
Dydaktyka- jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, której przedmiotem jest kształcenie ludzi, a więc wszelkie nauczanie innych i uczenie się , niezależnie od tego, czy odbywa się ono w szkole czy pod szkołą. Zadania dydaktyki wg. HerbertaAnaliza czynności wykonywanych w szkole przez nauczyciela, które polegały głównie na zaznajomieniu dzieci i młodzieży z nowym materiałem. Kierunek nosi nazwę herbertyzmu. Nauczyciel największą osobą a uczeń traktowany tylko przedmiotowo.Z...

plik rtf

TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA

w
TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA  ROK AKADEMICKI 2008/2009  1. Proszę wyjaśnić pojęcia pedagogika i pedagogia  Pedagogika – nauka o wychowaniu, jedna z nauk o człowieku. pedagogia - czyli praktyka wychowawcza, zespół umiejętności i czynności wychowawczych. 1. Pojęcie nauki i jej funkcje Nauka – to zbiór zadań opisujących rzeczywistość, zadania te wymagają pewnej systematyzacji i muszą być ustalone na podstawie pozasubiektywnych … Funkcje: Funkcja diagnostyczna – po...

plik doc

Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga

planowanie, rodzaje planowania, zasady planowania oraz metody, organizacja planowania....etc
PLANOWANIE 1.Planowanie odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. 2.Istotą planowania jest rozpoznanie przyszłości i określenie w dokumencie zwanym planem zadań oraz środków potrzebnych do realizacji przyszłych działań gospodarczych określonej jednostki (potrzeba planowania w przedsiębiorstwie aby ustalić czynności i funkcje jednostki gospodarczej jako całości w celu osiągnięcia zakład...

plik pdf

bezpieczeństwo zasobów informacyjnych


Z es zy t y N au ko we W a r s z a w s k i e j W yżs z e j S z k o ły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 37-52 Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania Piotr Zaskórski∗, Krzysztof Szwarc∗∗ Streszczenie W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie be...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,