plik doc

wychowanie bez porażek

Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek, pod red.Wołoszyna tom III księga 2
Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce Gordonowska droga postępowania pedagogicznego polega na rozwiązaniu konfliktów: rodzice – dzieci, nauczyciele – uczniowie, dorośli – młodzież, w którym żadna ze stron nie czuje się ani „wygraną”, ani „przegraną”. Następuje niwelacja problemu na drodze: zrozumienia, odpowiedzialności, samodzielności, wolności od lęku, wzajemnego zaufania, pojednania i bez wzajemnego nad...

plik doc

Systemy pedagogiczne

T. Gordon
Życiorys Thomas Gordon- amerykański psycholog i psychoterapeuta, urodzony 11 marca 1918, zmarł 26 sierpnia 2002. Autor wielu bestsellerowych poradników dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i animatorów kształcenia dorosłych, w których prezentuje swoją koncepcję stosunków międzyludzkich „bez zwycięzców i bez pokonanych”. Dr Gordon spędził ponad 50 lat na nauczaniu rodziców, nauczycieli i liderów i opracował model budowy skutecznych relacji. Jego model opierał się na silnym prz...

plik pdf

WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON

KSIĄŻKA WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMASA GORDONA
Książka ta była przed kilku laty bestsellerem w krajach Zachodu. Dr Thomas Gordon lansuje w niej bowiem - wynikającą z bogatego doświadczenia i praktyki - nową, skuteczną metodę pedagogiczną (odnoszącą się nie tyle do wychowania religijnego, ile do wychowania w ogóle) posługującą się swoistą ideą rozwiązywania konfliktów powstających między rodzicami a dziećmi. Autor, krytykując dotychczasowe modele rozwiązywania konfliktów (oparte na błędny...

plik doc

PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA

Ogólny opis Pedagogiki Nieautorytarnej
PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA TOMAS GORDON-twórca pedagogiki nieautorytarnej, współcześnie żyjący amerykański pedagog i psychoterapeuta, autor bestsellerowych poradników dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i animatorów kształcenia dorosłych, w których prezentuje swoją koncepcję konstruktywnych i symetrycznych stosunków międzyludzkich ,,bez zwycięzców i bez pokonanych”. W czasie II wojny światowej był dowódca o...

plik doc

sposoby rozwiązywania konfliktów

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZE Konflikt i sposoby rozwiązywania konfliktów
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Konflikt i sposoby rozwiązywania konfliktów Klasa: V Czas: 45 minut Cele operacyjne:       Uczeń wie, co to jest konflikt       Uczeń zna przyczyny powstawania konfliktów, ich skutki oraz sposoby rozwiązywania       Uczeń zna i potrafi zastosować sposoby rozwiązywania konfliktów       Uczeń zna podstawowe e...

plik odt

pedagogika

funkcje rodziny, szkoły, kościoła
„Wychowanie polega na pozwoleniu człowiekowi stać się człowiekiem, na pokazaniu mu jak być, a nie tylko jak mieć. Aby poprzez wszystko, czym jest i wszystko, co ma, stawał się coraz bardziej człowiekiem .”...

plik doc

yt6t

7u6576r
WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK W SZKOLE W powszechnej opinii istnieje definicja " idealnego nauczyciela, w którą wierzy także większość przedstawicieli naszego zawodu. Oto idealny nauczyciel:       Dobry nauczyciel jest spokojny, zawsze zrównoważony, nie daje się wyprowadzić z równowagi. Nigdy nie traci wewnętrznego „chłodu” nie daje się ponieść emocjom.       Dobry nauczyciel jest bezstronny i wolny od uprzedzeń. W oczach dobrego nauczyciela wszyscy są...

plik doc

sposoby motywacji ucznia do nauki

sposoby motywacji ucznia do nauki
Sposoby motywowania uczniów do nauki wg. M.Harmin Bez chęci do nauki nie można tak naprawdę nauczyć się niczego, dlatego tak ważna jest znajomość różnych sposobów motywowania uczniów. techniki motywujące ucznia do nauki: 1.Stwórz luźną, nieformalną atmosferę podczas lekcji, demonstruj poczucie humoru, żartuj: spraw, aby nauka w zabawie stała się przyjemnością. 2.Szanuj odmienne zdanie uczniów i zachęcaj ich do samodzielnego, krytycznego, twórczego my...

plik doc

Jak skutecznie motywowac uczniów do nauki

parę przydatnych rad dotyczących motywowania uczniów do pracy
Sposoby motywowania uczniów do nauki wg. M.Harmin Bez chęci do nauki nie można tak naprawdę nauczyć się niczego, dlatego tak ważna jest znajomość różnych sposobów motywowania uczniów. techniki motywujące ucznia do nauki: 1.Stwórz luźną, nieformalną atmosferę podczas lekcji, demonstruj poczucie humoru, żartuj: spraw, aby nauka w zabawie stała się przyjemnością. 2.Szanuj odmienne zdanie uczniów i zachęcaj ich do samodzielne...

plik docx

Książę N. Machiavelli

Praca na temat polityki wg Machiavellego

POLITYKA WEDŁUG MACHIAVELLEGO

„Trzeba zrozumieć, że książę, a szczególnie nowy, nie może postrzegać tych wszystkich rzeczy, dla których uważa się ludzi za dobrych, bowiem dla utrzymania państwa musi częstokroć działać wbrew wierności, wbrew miłosierdziu, wbrew ludzkości, wb...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,