plik docx

Doskonały nauczyciel

Jak być dobrym nauczycielem? Jakie cechy powinien mieć doskonały nauczyciel? Te i podobne pytania postawiłem sobie po raz pierwszy kilka lat temu, gdy rozpoczynałem pracę w szkole. Aby porównać swoje wyobrażenia z opinią „ekspertów” zacząłem poszukiwać odpowiedniej literatury. Wśród wielu ciekawych pozycji moje zainteresowanie wzbudziła wydana prawie pół wieku temu praca opatrzona wstępem Wincentego Okonia „Osobowość nauczyciela”. Ta książka pozwoliła mi uporządkować swoje poglądy a także wyciąg...

plik doc

Sieroctwo społeczne i naturalne

Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne.Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem.
Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne. Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem. Sieroctwo ? to stan człowieka opuszczonego, osamotnionego. Sieroctwo naturalne (biologiczne) ? utrata przez dziecko jednego bądź obojga...

plik doc

skrypt z edukacji ekologicznej

skrypt z edukacji ekologicznej
EDUKACJA EKOLOGICZNA 18 luty 2012 „EKOLOGIA” [gr.] = „oikos” (siedlisko, dom) + „logos” (słowo, myśl, nauka) Myślenie w kategoriach ekologicznych sięga czasów przed chrześcijańskich (starożytna Grecja). Samo pojęcie EKOLOGIA powstało dość późno. W 2. połowie XIX w. (1869r.) wykreował to pojęcie E. Heackel – niemiecki zoolog. Haeckel odniósł się do relacji zwierząt z ich środowiskiem życia. EKOLOGIA jest nauką o wzajemnych relacjach istot żywych z ich śro...

plik doc

Przełom XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Test, przydatny na lekcji historii.
Na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich rozwijał się przemysł. Funkcjonowało kilka…………….przemysłowych. Jednym z najważniejszych okręgów przemysłowych, słynącym z wyrobów włókienniczych był…………….Okręg Przemysłowy. Przełom wieków XIX i XX to również zmiany w społeczeństwie. Ważną zmianą była stopniowa utrata przywódczej roli przez………………i zajęcie jej miejsca przez inteligencję. Innym przejawem zmian było zacieranie się granic między…………….. ………...

plik doc

Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku

praca jest opisem sytuacji dwoch zaborow po powstaniu styczniowym
ZIEMIE POLSKIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX w. Przełomowym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego w II połowie XIX w. było Powstanie Styczniowe. Dzięki powstaniu chłopi w Królestwie otrzymali ziemię, formalnie z rąk caratu, ale na warunkach podyktowanych przez Rząd Narodowy. Warunkach korzystniejszych niż gdziekolwiek w Europie Środkowej i Wschodniej. Walki ożywiły nastroje narodowe w pozostałych zaborach, a także na zi...

plik doc

wspolczesne kierunki pedagogiczne

wspolczesne kierunki pedagogiczne
Współczesne kierunki pedagogiczne – wykłady – Prof. Dr hab. Prusak Cel przedmiotu współczesnych kierunków pedagogicznych to:       Ukazanie prądów i kierunków w pedagogice w XX wieku, oraz przedstawienie przedstawicieli,       Zrozumienie istoty przemian w pedagogice na tle uwarunkowań społecznych,       Poszukiwanie i wyjaśnienie (eksplikacja) treści i kierunków, które mogą służyć współcześnie. Treść pr...

plik doc

Socjologia Zdrowia

socjologia, polożnictwo, I rok (sum)
SOCJOLOGIA - WYKŁADY WYKŁAD ? 1 1. Co to jest socjologia ? Nauka o budowie wewnętrznej społeczeństwa, nauka o dynamice społecznej i zjawiskach które w niej zachodzą. 2. geneza socjologii: - filozofia społeczna, - August COMTE ? jako pierwszy mówił o socjologii jako nauki odrębnej , - kolejne pokolenia: - M. WEBER - E. DURKHEIM - IG. SIMMEL Lata 50 XX wieku pojawia się rozwój subdyscypliny. SOCJOLOGIA MEDYCYNY- koncentracja na...

plik doc

Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcj

Praca maturalna :)
Temat: Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcję piękna na wybranych przykładach. Sposób postrzegania kobiet w literaturze i sztuce zmieniał się na przestrzeni wieków. Wraz z nim zmianie ulegała również koncepcja piękna kobiecego. Zależała ona nie tylko od czasów, ale przede wszystkim od kultury, w której się rozwijała. Cywilizacja wschodnia stworzyła zupełnie inny obraz atrakcyjnej kobiety niż kultura zachodnia. Wiek XIX to czas emancypa...

plik doc

Być czy mieć

wypracowanie
"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku. I. Plan: A. Wstęp: "Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji. B. Rozwinięcie: 1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo. 2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu. 3. Świat dla człowieka współczesnego i rola ludzkiej egzystencji. 4. "Być" - człowiek, a otoczenie. 5. "Mieć" - człowi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,