plik pdf

Wstrzyknięcia dożylne

Wstrzyknięcia
Kaniulacja naczyń krwionośnych Wprowadzenie Uzyskanie dostępu do żyły umożliwia podawanie leków i płynów infuzyjnych oraz pobieranie krwi do badań. Kaniulacja żył obwodowych jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów, dlatego każda pielęgniarka powinna opanować tę umiejętność. Wkłucie do żyły jest czynnością prostą, wymaga jednak pewnego doświadczenia i przestrzegania podstawowych zasad. Doświadczenie można zdobyć jedynie poprzez częste wykonywanie tego zabiegu. Jak...

plik docx

wstrzyknięcia domięśniowe

iniekcje domięśniowe

Iniekcje domięśniowe Iniekcje te polegają na podaniu leku do tkanki mięśniowej. By się do niej dostać musimy przekłuć igłą skórę, leżącą pod nią tkankę łączną właściwą luźną oraz tkankę tłuszczową. Łączna grubość wymienionych struktur jest zmienna i zależy...

plik docx

wstrzyknięcia

wstrzykniecia

Wstrzyknięcie (zastrzyk, iniekcja) to wprowadzenie do organizmu środka diagnostycznego lub leku, z ominięciem przewodu pokarmowego.

Leki we wstrzyknięciach podajemy, jeżeli:

- chcemy osiągnąć szybkie działanie leku;

- chory nie może przyjąć leku doustnie (ze względu na swój stan);

plik pdf

Wstrzyknięcia podskórne, iniekcje


Wstrzyknięcia podskórne – (skrót – s.c.) Istota wstrzyknięcia podskórnego. Podanie płynu (lek lub szczepionka) w miejsce obfitujące w luźną tkankę podskórną w ilości nie większej niż 2 ml. Cel wstrzyknięcia podskórnego Dodatkowe wprowadzenie do organizmu:  insuliny;  heparyny i jej preparatów:  szczepionek;  surowicy;  leków przeciwbólowych. Miejsca wstrzyknięcia podskórnego:  Brzuch - między grzebieniem biodrowym a pępkiem, pozostawienie wolnej powierzchni o promieniu około 2 cm w...

plik pdf

wstrzykniecia_dozylne_-_modul_aseptyczny.pdf


Wstrzyknięcia dożylne - (skrót - iv) Istota nakłucia żylnego Nakłucie naczynia żylnego za pomocą igły lub kaniuli w celu uzyskania dostępu naczyniowego żylnego, czyli tworzenie dojścia do światła żyły. Cel nakłucia żylnego:  Jednorazowe pobranie krwi do badania.  Podanie radiologicznego środka cieniującego.  Monitorowanie parametrów hemodynamicznych, np. ośrodkowego ciśnienia żylnego.  Jednorazowe podanie leku dożylnego.  Stosowanie okresowej farmakoterapii dożylnej, np. podawanie an...

Ostatnie wyszukiwania